Nowa Energia 02/2021

Polecany artykuł

NIS - reaktywacja
Ireneusz Piecuch
Senior Partner, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Kiedy cztery lata temu pojawiła się dyrektywa 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dalej „Dyrektywa NIS”), wydawało się, że zostanie z nami na dłużej. Adresowała przecież obszar, który nie był do tego momentu przedmiotem żadnej spójnej regulacji, a wiadomym było, że w niektórych krajach (między innymi w Polsce), jej implementacja oznacza stworzenie zupełnie nowej dziedziny prawa.

Spis treści

Artykuł Strona
Konsekwencje wprowadzania nowych konkluzji BAT dla spalarni odpadów Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ; mgr inż.Justyna Czerwińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka 4
Przyszłość lokalnych ITPOK Piotr Karczewski, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi, Wydział Nadzoru Biznesowego i Zarządzania Projektami, PGNiG TERMIKA SA 10
Jak zabezpieczyć odpady? Ireneusz Litwinowicz, Firefi ghting Expert, FOAMAX 14
TPOK po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Redaktor Naczelny czasopisma „Prawo Dla Samorządu” 16
Port Czystej Energii – ostatni element gdańskiej drogi ku gospodarce o obiegu zamkniętym Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu,Port Czystej Energii Sp. z o.o. 20
Aspekty prawne wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji Wojciech Szopiński, Associate, Radca Prawny, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, CMS 24
Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska 29
Uzdatnianie wody dla sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni Eurowater Sp. z o.o. 36
Opiniowanie w zakresie kogeneracji Marek Marcisz, Weryfi kator CHP, TÜV SÜD Polska 38
O kogeneracji we Wrocławiu Wydawnictwo „Nowa Energia” 42
Elektrownia Ostrołęka C – studium rentowności Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk; Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska 45
Bloki Nadkrytyczne i co dalej? Wydawnictwo „Nowa Energia” 50
Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie Katarzyna Skolik, Katedra Energetyki Jądrowej, AGH; UJV Rez a.s. 55
Uszczelnienia w energetyce konwencjonalnej Gambit Lubawka Sp. z o.o. 61
Ograniczenie ryzyka transferu zarzewia pożaru w transporcie biomasy Stanisław Nowak, Starszy Specjalista ds. Blokowych, Enea Elektrownia Połaniec SA 65
Powłoki ceramiczne GreenEco Andrzej Adamski, TMC Poland 76
Analizy olejowe – pobór próbki reprezentatywnej, jako kluczowy element oceny środka smarnego Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o. 79
Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza, HydrogenTech sp. z o.o. 81
Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS 88
Analiza porównawcza jednostkowych kosztów produkcji wodoru w elektrowniach z kosztami w odnawialnych źródłach energii Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Tomasz Kowalczyk, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku 92