Plan Wydań

Co? Gdzie? Kiedy?

Nowa Energia 1/2024
– wydanie elektroniczne
Termin zamknięcia: 19 stycznia 2024
Termin publikacji: 16 lutego 2024
Tematy wiodące
 • Kogeneracja
 • Odnawialne źródła energii.
 • Alternatywne paliwa dla energetyki.
 • Technologie termicznego przekształcania odpadów.
 • Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce i przemyśle (zarządzanie remontami i utrzymaniem ruchu, oleje, smary, narzędzia, media).
Dodatkowa dystrybucja
Nowa Energia 2/2024
– wydanie elektroniczne
Termin zamknięcia: 5 kwietnia 2024
Termin publikacji: 19 kwietnia 2024
Tematy wiodące
 • Inteligentne sieci – bezpieczeństwo energetyczne.
 • Technologie gazowe w energetyce.
 • Magazynowanie energii.
 • Efektywność energetyczna.
 • Technologie dla energetyki
Dodatkowa dystrybucja
Nowa Energia 3/2024
– wydanie elektroniczne
Termin zamknięcia: 29 maja 2024
Termin publikacji: 14 czerwca 2024
Tematy wiodące
 • Technologie dla energetyki.
 • Technologie wodorowe.
 • Eksploatacja / utrzymanie ruchu w ITPOK.
 • Inteligentne sieci – bezpieczeństwo energetyczne.
 • Magazynowanie energii.
 • Efektywność energetyczna.
Dodatkowa dystrybucja
Nowa Energia 4/2024
– wydanie elektroniczne
Termin zamknięcia: 5 sierpnia 2024
Termin publikacji: 30 sierpnia 2024
Tematy wiodące
 • Cyberbezpieczeństwo w przemyśle – rola automatyki i informatyki
 • Chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła.
 • Ciepłownictwo – rynek ciepła, nowoczesne technologie.
 • Aspekty prawno-ekonomiczne w branży energetyczno-ciepłowniczej
 • Rynek paliw dla energetyki (gaz, węgiel, biomasa, oze).
Dodatkowa dystrybucja
Nowa Energia 5-6/2024
– wydanie elektroniczne
Termin zamknięcia: 31 października 2024
Termin publikacji: 14 listopada 2024
Tematy wiodące
 • Transformacja polskiej energetyki.
 • Elektroenergetyka – rynek energii elektrycznej, nowoczesne technologie.
 • Energetyka Jądrowa.
 • Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii – offshore, fotowoltaika, biomasa.
 • Bloki na Parametry Nadkrytyczne.
 • Bloki wielopaliwowe – szansa dla paliw lokalnych.
 • Bloki IGCC – szansa dla węgla.
 • Bloki Gazowe – stabilizacja systemu.
 • Nowoczesne technologie.
 • Podsumowanie branży w 2024 r.
 • Inwestycje planowane na 2025 r.
 • Kogeneracja
Dodatkowa dystrybucja
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl