Zasady zamieszczania artykułów

Merytorycznych i Komercyjnych

Zasady Umieszczania Artykułów Komercyjnych i Merytorycznych w Dwumiesięczniku „Nowa Energia”

 • W nagłówku na pierwszej stronie artykułu podaje się imię i nazwisko autora, nazwę reprezentowanej instytucji/firmy, a poniżej – tytuł artykułu.
 • Po tytule należy umieścić krótkie streszczenie/lid. (najlepiej do 500 znaków ze spacjami).
 • Autorzy powinni przesyłać artykuł w Wordzie, a grafikę (zdjęcia, wykresy, schematy) – w jpg., epg., tif. o rozdzielczości 300 dpi.
 • Każda grafika powinna mieć odpowiedni tytuł/podpis. Mniejsze grafiki można grupować po kilka na stronie.
 • Rozdziałów/podrozdziałów nie numerujemy, są natomiast wyboldowane.
 • Każda pozycja bibliografii powinna zawierać nazwiska autorów i pierwsze litery imion oraz pełny tytuł w języku oryginału, a ponadto: przy wydawnictwach książkowych nazwę wydawnictwa oraz miejsce i rok wydania, a przy czasopismach nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, numery stron. Pozycje rosyjskojęzyczne należy wpisywać w transkrypcji. Numerów pozycji w wykazie bibliograficznym nie należy ujmować w nawiasy.
 • Strona tytułowa zawiera ok. 1,5 tys. znaków ze spacjami. Pełna strona A4 (bez grafiki) zawiera 5 tys. znaków ze spacjami.
 • Terminy nadsyłania materiałów do poszczególnych wydań – zgodnie z planem zamierzeń wydawniczych.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian stylistycznych, skrótów i innych zmian w układzie pracy, nie naruszających jej strony merytorycznej.
 • Artykuł po składzie jest zawsze wysyłany do autora tekstu – do ostatecznej weryfikacji.
 • Autorzy materiały wysyłają na adres: redakcja@nowa-energia.com.pl
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl