Kolejny numer

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnego wydania!

Termin zamknięcia

6 czerwca 2022

Termin publikacji

13 czerwca 2022

Tematy

  • Inteligentne sieci – bezpieczeństwo energetyczne. Smart city.
  • Technologie gazowe w energetyce.
  • Wodór.
  • Efektywność energetyczna.
  • Technologie dla energetyki.
  • Eksploatacja / utrzymanie ruchu w ITPOK.

Stałe tematy z obszaru

tpok, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska, e-mobility, elektroenergetyka, odbiorcy – rynek energii i gazu, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo – kogeneracja, technologie, odnawialne źródła energii, wodór, prawo.

Miejsca promocji

Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl