Kolejny numer

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnego wydania!

Termin zamknięcia

29 maja 2024

Termin publikacji

14 czerwca 2024

Tematy wiodące

  • Technologie dla energetyki.
  • Technologie wodorowe.
  • Eksploatacja / utrzymanie ruchu w ITPOK.
  • Inteligentne sieci – bezpieczeństwo energetyczne.
  • Magazynowanie energii.
  • Efektywność energetyczna.

Stałe tematy z obszaru

tpok, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska, e-mobility, elektroenergetyka, odbiorcy – rynek energii i gazu, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo – kogeneracja, technologie, odnawialne źródła energii, wodór, prawo, hr.

Miejsca promocji

Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl