Dodatek 02/2018

Polecany artykuł

Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej: Polsko-Norweski Projekt Badawczy
Dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska, Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oparty jest na współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Jeden z finansowanych obszarów tematycznych w latach 2009-2014 został dedykowany szeroko rozumianym technologiom związanym z wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage - CCS). Wypracowane w ramach tej inicjatywy rozwiązania miały w dalszej perspektywie umożliwić głęboką redukcję emisji CO2 (gazu cieplarnianego) do atmosfery, a tym samym stanowić przyczynek do spowolnienia obserwowanych zmian klimatu na Ziemi.

Spis treści

Artykuł Strona
Józef Pękala – współtwórca Forum Energetyków GRE i specjalności dydaktycznej Elektrownie
Prof. Zdzisław Kabza, dr inż. Henryk Majchrzak
49
Obszary i zakres wykorzystania wyników zad. 1 – Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskania Energi
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
52
Simulation of supercritical power boiler operation during rapid changes in boiler thermal loading
Prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr hab. inż. Wiesław Zima, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
57
Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej: Polsko-Norweski Projekt Badawczy
Dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska, Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
58
Quo Vadis Energetyko? Od energetyki wielkoskalowej do rozproszonej. A co dla Polski?
Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
61
Przełomowe innowacje w energetyce
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
72
Wybrane zagadnienia energetyki wodorowe
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
73
Centrum Badawcze PAN KEZO – nowa szansa badań w dziedzinie konwersji energii ze źródeł odnawialnych
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dr inż. Patryk Chaja Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
79
Energooszczędne elektryczne systemy grzewcze z nocna akumulacją ciepła
Prof. dr hab. inż. Ałła Denisowa, prof. dr hab. inż. Vladimird Nikulshin Anatoliy Andrusczenko, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
83
Nowoczesna analiza termodynamiczna na grafach przepływu egzergetycznego
Prof. dr hab. Vladimird Nikulshin, prof. dr hab. Ałła Denisowa, Sergiy Melnik
84
Skuteczność niskotemperaturowych wyparnych chłodnic wody
Prof. dr hab. Ałła Denisowa, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet; prof. dr hab. Aleksandr Doroshenko, Odeska Narodowa Akademia Technologii Żywności; Ivanowa Lidia, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
85
Regulacja współzależności mocy energetycznej i mocy termicznej przez kogeneracyjną instalacjęgazowo-turbinową
Prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, prof. dr hab. Gennadiy Balasanian, PhD, Wladuslaw Spinow, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
86
Zintegrowane badania trwałości resztkowej SP wirników turbin parowych o mocy 200 MW
Prof. dr hab. Olga Chernousenko, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy (Kijowski Politechniczny Instytut)
88
Akumulatory ciepła na materiałach stałych dla systemów ogrzewania przerywanego
Prof. dr hab. Ałła Denisowa, PhD, Alersandr Klimczuk, PhD, Alersandr Shramenko, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
89
Zwiększenie sprawności interakcji instalacji kogeneracyjnych i systemów dostawy ciepła
Prof. dr hab. Ałła Denisowa prof. dr hab. Anton Mazurenko, PhD, Wladuslaw pinow, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
90
Effect of Flow Temperature Measurement Error on the Accuracy of Natural Gas Metering
Roman Fedoryshyn, Yevhen Pistun, Fedir Matiko, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
91
Analysis and Minimazation of Natural Gas Volume Imbalances in Gas Transmission and Distribution System
Fedir Matiko, Yevhen Pistun, Vitalii Roman, Halyna Matiko Lviv Polytechnic National University,Ukraine
92
Badania pulsacji ciśnienia w układach przesyłowych gazu
Dr inż. Urszula Warzyńska, prof. dr hab. inż. Wacław Kollek, dr hab. inż. Piotr Osiński, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Wydział Mechaniczny
92
Bezpieczeństwo sieci wirtualnych
Dr inż. Gerard Bursy, Politechnika Opolska
93
Analiza niepewności w diagnostyce i eksploatacji rurociągów dalekosiężnych

Turkowski M., Szudarek M., Szczecki A., Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska
93
Cyberprzestrzeń – analiza zagrożeń dla współczesnego człowieka
Dr inż. Mariusz Gola, mgr inż. Artur Fonfara, Politechnika Opolska
94
Pomiary strumieni płynów w technice kotłowej
Mirosław Kabaciński, Janusz Pospolita, Politechnika Opolska
94
Problem magazynowania dwutlenku węgla i zagrożenie sztucznych zjawisk sejsmicznych
Dr hab. inż. Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
95
Cyberbezpieczeństwo w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej
Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma, dr inż. Artur Smolczyk, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
95
Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membrana separującą
Dr inż. Dariusz Kasprzak, Wydział MST, PWSZ – Kalisz, Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny
96
Molekularna teoria wyrzutów gazo-pyłowych w kopalniach węglowych i bezpieczeństwo robót strzelniczych
Dr hab. inż. Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
96
Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie odazotowania spalin na przykładzie Elektrowni Opole
Anna Maciejczyk, SBB ENERGY S.A.
97
Bilansowanie mocy szczytowej systemów elektroenergetycznych
Dr inż. Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
97
Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania paliwa alternatywnego OTERM
Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. nadzw. w Pol. Śl., mgr inż. Izabella Maj, Politechnika Śląska
98
Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod wizyjnych
Mgr inż. Jakub Osuchowski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
98
Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji i detekcji obiektów na obrazach cyfrowych
Mgr inż. Jakub Osuchowski, dr inż. Paweł Michalski, dr inż. Bogdan Ruszczak, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
99
Dobór optymalnych warunków elastycznej eksploatacji bloków energetycznych z uwzględnieniem ich trwałości
Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
99
Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy
Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ – Kalisz
100
Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach przemysłowych z wykorzystaniem jednostek UAV
Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska
100
Wykorzystanie jednostki UAV jako narzędzia w sytuacjach kryzysowych
Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska
100
Cyberbezpieczeństwo sektora energetyki w ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej
Dr hab. inż. Jan Sadecki, mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska
101
Luki i zagrożenia bezpieczeństwa w architekturze współczesnych procesorów na przykładzie ataków „Meltdown” i „Spectre”
Mgr inż. Jakub Wojtanowski, Politechnika Opolska
101
Optymalizacja planowania produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowej z wykorzystaniem modelowania matematycznego
Piotr Żymełka, Maciej Żyrkowski, Tomasz Janda, Henryk Kubiczek, Dyrekcja Badań i Rozwoju, PGE Energia Ciepła S.A.
101
Implementacja zagnieżdżonych honey-potów w infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa jako składowa ochrony bariery dostępu do sieci wewnętrznej
Mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska
102
Przegląd zagadnień i zmian związanych z wdrożeniem w życie dyrektywy RODO/GDRP
Dr inż. Michał Podpora, mgr inż. Tomasz Turba, mgr inż. Agnieszka Różańska, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik, Politechnika Opolska
104
Zastosowanie białego wywiadu w rekrutacji i weryfikacji pracowników i kontrahentów przedsiębiorstwa
Dr inż. Michał Podpora, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik, mgr inż. Marcin Majer, mgr inż. Tomasz Turba, Politechnika Opolska
106
HERON ELECTRIC – potęga polskiej inspiracji
HERON ELECTRIC
108
Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
109
Nauka współpracuje z przemysłem
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
109
Uczelnia współpracuje z przemysłem
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska
110
Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, dr inż. Piotr Paduch, Politechnika Opolska
110
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
Prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej, Politechnika Opolska
111
PROGRAM KONFERENCJI GRE 2018 113
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl