Nowa Energia 01/2024

Polecany artykuł

Innowacje w odnawialnych źródłach energii. Co przyniesie przyszłość?
Kinga Skrzek, Specjalista ds. Nowych Technologii, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Współczesnym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe poprzez rozwój technologii zielonych. Mimo wyzwań etycznych, rewolucja technologiczna otwiera nowe możliwości poprawy efektywności i jakości życia. Zmiany demograficzne i urbanizacja wymagają innowacyjnych rozwiązań w zdrowiu, edukacji i transporcie. Globalne bezpieczeństwo staje się priorytetem, a współpraca międzynarodowa oraz rozwój technologii bezpieczeństwa są kluczowe. Elastyczność i rozwój kompetencji są istotne w edukacji, a walka z nierównościami społecznymi i ekonomicznymi wymaga skoncentrowanych polityk społecznych i inwestycji w edukację.

Spis treści

Artykuł Strona
Czy Unia Europejska ma realny wpływ na możliwość powstawania ITPOK-ów w krajach członkowskich UE?
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Prezes Zarządu, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
4
Grupa CIECH: Nowe inicjatywy i inwestycje wspierające społeczność lokalną
CIECH S.A.
8
Wybrane mechanizmy zapewnienia strumienia odpadów dla instalacji ITPOK
Maciej Kiełbus, Partner Zarządzający, ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu
12
Czy ciepło z odpadów jest ciepłem odpadowym? Nowe tendencje w Europie
Bartosz Jankowski, Kierownik Projektu WtE, Veolia Energia Polska S.A.
16
ITPO w Olsztynie. Kamienie milowe olsztyńskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
24
Port Czystej Energii. Gdańska elektrociepłownia z odzyskiem energii z odpadów – już wkrótce zacznie swoją działalność!
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.
28
ITPOK. Ciepło i Energia dla mieszkańców Siedlec
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
32
Kogeneracja w planowaniu optymalnego miksu energetycznego
Paweł Kupczak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu sp. z o.o.
36
Transformacja energetyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle
Paweł Zawada, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle
42
O nowych kierunkach kogeneracji w Nowym Sączu
Wydawnictwo „Nowa Energia”
48
Ryzyko w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Kluczowe wyzwania i strategie zarządzania
Wojciech Hepner, Starszy Specjalista Techniczny ds. Inwestycji, Departament Inwestycji, ZE PAK S.A.
52
Priorytety transformacji energetyki na początku 2024 r.
Dr hab. inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
58
XI Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki” za nami
Wydawnictwo „Nowa Energia”
66
Przyłączenie do sieci obiektu energetyki jądrowej. Kilka uwag na gruncie przepisów Prawa energetycznego i specustawy Inwestycyjnej
Patrycja Nowakowska, Adwokat, Senior Associate, Praktyka Energetyki i Zasobów Naturalnych, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski
72
Compliance w przedsiębiorstwie energetycznym. Obowiązek czy dobra praktyka?
Aleksandra Czopik-Barecka, Adwokat, Radca Prawny, RUBICON Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
77
Zielony wodór. Chemiczna „cegiełka” dla transformacji energetycznej UE
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
80
Surowce to więcej niż pieniądze czy polityka – to przyszłość
Dr Szymon Sikorski, Asystent Rektora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Aleksander Sikorski, Student, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jana Dąbrowskiego w Warszawie
84
Innowacje w odnawialnych źródłach energii. Co przyniesie przyszłość?
Kinga Skrzek, Specjalista ds. Nowych Technologii, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
90
Firmy energetyczne i sektor przemysłowy wobec wymagań zrównoważonego rozwoju
Piotr Derbis, Wiceprzewodniczący Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids KIGEiT (Landis+Gyr Sp. z o.o.); Dawid Gruszka, Landis+Gyr Sp. z o.o.; Mariola Sawczuk, Wiceprzewodnicząca Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids KIGEiT (MODUS Sp. z o.o.
96
Cyberbezpieczeństwo. Najczęstsze przyczyny kompromitacji środowisk OT
Marcin Kieszkowski, Starszy Menedżer w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce; Piotr Chmielewski, Menedżer w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce (104
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl