Nowa Energia 02/2019

Polecany artykuł

PGE GiEK - rok dużych mocy
Rozmowa z Norbertem Grudniem, Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

W tym roku zakończy się największa inwestycja spółki - budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Niedawno blok nr 5 został połączony z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Konsekwentnie inwestujemy w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. Bieżący rok będzie stał pod znakiem zakończenia flagowego projektu Grupy Kapitałowej PGE i jednocześnie największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce po 1989 r. - budowy dwóch nowoczesnych jednostek w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW.

Spis treści

Artykuł Strona
Moda, Wiara i Fantazja – przeciw budowie Elektrowni Ostrołęka C – „ostatniej elektrowni węglowej”
Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Sylwia Gotzman, Zakład Konwersji Energii IMP PAN
5
PGE GiEK – rok dużych mocy
Rozmowa z Norbertem Grudniem, Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
14
Jak oszczędzać prąd w firmie?
Rafał Bieńkowski
18
Analiza rentowności technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w nowym systemie wsparcia dla kogeneracji
Marcin Dusiło, dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Politechnika Warszawska
21
Zapotrzebowanie na chłód przez budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
Andrzej Grzebielec, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
27
Magazynowanie i transport energii cieplnej z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych
Konrad Zdun, Enetech sp. z o.o. / Akademia Górniczo-Hutnicza
34
Nowy system wsparcia dla Kogeneracji – wybrane zagadnienia prawne
Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny/Partner, Jakub Chodacki, Asystent, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
37
Analiza zastosowania magazynu ciepła z materiałem PCM przy niedopasowaniu wydajności źródła i odbiornika chłodu
Jarosław Karwacki, Roman Kwidziński, Marcin Lackowski, Paulina Kapica, Instytut Maszyn Przepływowych PAN; Tadeusz Śniadała, Piotr Leputa, Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.; Marek Laskowski, Energa SA
40
Chłód z ciepła sieciowego w Zielonej Górze
Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, Robert Malarczyk, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
50
Wyzwania w zakresie remontów i eksploatacji bloków węglowych w świetle projektu polityki energetycznej PEP 2040 i wyników aukcji na rynku mocy, a także innych wydarzeń i regulacji wprowadzonych w 2018 r.
Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH / Główny Instytut Górnictwa
56
Zastosowanie technologii przyrostowych w utrzymaniu ruchu dla branży energetycznej
Andrzej Zakręcki, Doktorant, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Chief Technology Officer w 3D Technology sp. z o.o.
61
Najnowocześniejszy, największy, najsprawniejszy… – doświadczenia z eksploatacji bloku o mocy 1075 MW w Enei Wytwarzanie
Grzegorz Kotte, Piotr Oberc, Mariusz Opiński, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
65
O TPOK w Szczecinie
Wydawnictwo „Nowa Energia”
72
Techniczno-ekonomiczne podstawy wykorzystania w systemach ciepłowniczych niezbilansowanej energii elektrycznej z OZE
Tomasz Kowalak, Grzegorz Wiśniewski, Konrad Wiśniewski, Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej
74
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl