Nowa Energia 03/2022

Polecany artykuł

Rynek autobusów elektrycznych
Członek Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

Jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce obszarów elektromobilności jest rynek transportu publicznego. Autobusy elektryczne i infrastruktura do nich wskazują na to, że zeroemisyjny transport zbiorowy jest jednym z pierwszych kroków w dążeniu do dekarbonizacji całego transportu, a także środkiem do odchodzenia od węglowodorów. Pomimo, że publiczny transport elektryczny rozwija się już od kilku lat, cały czas można zauważyć, że zainteresowanie samorządów i operatorów autobusami elektrycznymi rośnie. Na przestrzeni ostatnich mieliśmy do czynienie z kilkoma projektami, które przyśpieszyły wdrażanie zeroemisyjnego transportu w polskich miastach. Pierwszy projekt rozpoczął się w Jaworznie, następna była Zielone Góra, Warszawa, Kraków i Poznań. Obecnie autobusy elektryczne można spotkać już w ponad 50 miastach w całej Polsce.

Spis treści

Artykuł Strona
Rynek autobusów elektrycznych
Marcin Nowak, Członek Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
4
Przyszłość płatności za przejazdy w transporcie publicznym
Paweł Rydzyński, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu
7
INNUPS. Technologia usuwania i odzysku metali oraz boru ze ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin
PGE Energia Ciepła S.A.
12
Możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji WMA
Robert Matysko, Weronika Wiśniewska, Ośrodek Energetyki Cieplnej, Zakład Turbin, Instytut Maszyn Przepływowych – Polska Akademia Nauk; Mariusz Schab, Strabag Budownictwo Infrastruktury / Dyrektor Oddziału / Dyrekcja PC Centrum / Oddz.DD
16
Odbyła się XIII Konferencja „Gaz i Wodór w Energetyce”
Wydawnictwo „Nowa Energia”
22
Ocena śladu węglowego istotna dla wizerunku firmy
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego
26
Strategia wodorowa w Polsce. Prawne wyzwania na drodze do zielonej przyszłości
Rozmowa z dr Magdaleną Krawczyk, Adwokatem, Senior Associate, Ekspertem Praktyki Energetyki oraz Kamilem Zawickim, Adwokatem, Co-managing Partnerem, Leaderem Praktyki Energetyki w Kancelarii Prawnej Kubas Kos Gałkowski
30
Wodór – paliwo przyszłości. Moda czy szansa?
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK; Dr Szymon Sikorski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
34
Pomiary jakości wodoru o klasie czystości dla ogniw paliwowych
Agnieszka Czakaj, OMC Envag Sp. z o.o.
42
Inteligentne rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej budynków
Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
45
Zagospodarowanie odpadowych paneli fotowoltaicznych. Perspektywy i wyzwania
Dr inż. Agata Wajda, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Dr hab. inż. Tomasz Jaworski, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska
48
Formy współpracy instalacji z gminami w świetle bieżącego orzecznictwa
Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. Kom.
53
Czerpać globalnie działać lokalnie
Dr hab. Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Dyrektor Handlowy; Radosław Przybysławski, Zastępca Dyrektora Handlowego Grupy Veolia w Polsce; Jakub Dąbrowski, Menedżer Produktów Efektywności Energetycznej, Veolia Energia Polska
56
Czy systemy ciepłownicze będą istniały w przyszłości?
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
60
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna wpływu objętości akumulatora ciepła na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, dr hab. inż. Zbigniew Buryn, dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
64
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl