Nowa Energia 03/2024

Polecany artykuł

Bilansowanie klastrów energii
Dr inż. Andrzej Węgrzyn, Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa

Klastry energii są nowatorskim rozwiązaniem w zakresie lokalnego zarządzania energią, które mogą przyczynić się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki współpracy różnych podmiotów, klastry energii umożliwiają lokalnym społecznościom aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej. W artykule tym przedstawimy kluczowe aspekty bilansowania energii w klastrze, z uwzględnieniem regulacji unijnych oraz dobrych praktyk.

Spis treści

Artykuł Strona
Port Czystej Energii. Energia i ciepło dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska
Port Czystej Energii Sp. z o.o.
4
Procesy R1 jako przygotowanie do ponownego użycia dla dalszych procesów recyklingu
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat; Dominika Majchrzak, Radca Prawny, Związek Producentów Paliw z Odpadów (ZPPOB)
8
Paprec. Dla bardziej ekologicznej planety i bardziej braterskiego społeczeństwa
Groupe Paprec
12
Transformacja energetyczna w Polsce. Edycja 2024
Marcin Dusiło, Forum Energii
18
Maj 2024 pełen rekordów
Jędrzej Wójcik, Forum Energii
22
Bezpieczeństwo energetyczne Polski: Bałtyk na pierwszej linii frontu
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
32
Otwarta droga do ogniwa zasilanego wodorem. Pierwszy precyzyjny przepływomierz masowy do stacji paliw wodorowych z międzynarodowym certyfikatem do rozliczeń OIML R 139 2018
KOBOLD Instruments sp. z o.o.
32
Bilansowanie Klastrów Energii
Dr inż. Andrzej Węgrzyn, Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa
36
Zarządzanie opłatą mocową w czasie rzeczywistym poprzez korektę charakterystyki zużycia energii
Mariola Sawczuk, Marcin Sawczuk, Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids, KIGEiT
tr. 40
Cyberbezpieczeństwo sektora energii w świetle Dyrektywy NIS2 oraz Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Łukasz Gawron, CEO, Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland
46
41,4 GW z lądowej energetyki wiatrowej do 2040 r. jest możliwe. PSEW oszacował potencjał wiatru
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
50
Konferencja “Gaz w Energetyce 2024” za nami
Wydawnictwo „Nowa Energia”
52
Relacja z Konferencji “Wodór w Gospodarce”
Wydawnictwo „Nowa Energia”
56
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl