Nowa Energia 04/2023

Polecany artykuł

Chroń dane Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej z DLP
Jakub Szostok, Presales Engineer w DAGMA IT

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych obszarów współpracy pomiędzy technologią operacyjną (OT), a technologią informatyczną (IT) sektora przemysłowego. To IT zabezpiecza i dostarcza sieci przewodowe, czy sieci niskoprądowe. To IT zabezpiecza dostęp do tych sieci z internetu. W sektorze tym sukces zależy od zapewnienia ciągłości działania i cyberbezpieczeństwa. Nie będzie to jednak możliwe bez odpowiedniego zabezpieczenia firmowych danych, które obecnie stanowią „najcenniejszą cyberwalutę” na świecie.

Spis treści

Artykuł Strona
Wdrożenie „Smart Metering” w kontekście cyberzagrożeń
Kamil Kowalczuk
4
Chroń dane Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej z DLP
Jakub Szostok, Presales Engineer w DAGMA IT
8
System elektroenergetyczny potrzebuje ciepłownictwa
Andrzej Rubczyński, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii
10
Metoda doboru źródeł wytwórczych modernizowanego systemu ciepłowniczego
Aleksandra Sulej, Krzysztof Kalinowski, Konrad Wiśniewski, Jacek Gajkowski, Grzegorz Wiśniewski; Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
16
Ciepło odpadowe niewykorzystanym źródłem energii odnawialnej
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
20
Zarządzanie przychodami a transformacja w ciepłownictwie
Dr inż. Małgorzata Niestępska, Państwowa Uczelnia Zawodowa I. Mościckiego w Ciechanowie
23
Ready for green. ECO na drodze transformacji
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
30
Magazynowanie Energii
Bartosz Gutowski, Manager ds. Innowacji, Veolia Energia Poznań S.A.
32
Wykorzystywanie ciepła odpadowego to niezwykle ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie
Michał Gubarew, MAN Energy Solutions Poland Sp. z o.o.
36
Długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
40
Strategia wodorowej transformacji energetycznej
Andrzej Węgrzyn, Agnieszka Spirydowicz; Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa
44
O wodorze w Warszawie
Wydawnictwo „Nowa Energia”
48
HYFLOW. Czyli nowatorski system do syntezy e-paliwa za nami
Monika Łazor, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Centrum Technologii Wodorowych, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy; Aliaksandr Martsinchyk, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Katsiaryna Martsinchyk, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Centrum Technologii Wodorowych, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy; Pavel Shuhayeu, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Arkadiusz Baran, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Centrum Technologii Wodorowych, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
51
O eksploatacji zakładów TPOK w Białymstoku!
Wydawnictwo „Nowa Energia”
54
Pilotażowa mikrosieć energetyczna
Grzegorz Mudrak, Tomasz Rodziewicz, TAURON Dystrybucja S.A.
60
Rozwój polskiej technologii ogniw do magazynowania energii
Prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Katedra Energetyki
Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza
66
Ptaki drapieżne i turbiny wiatrowe. Kompromis jest możliwy
Aleksandra Szurlej-Kielańska, TACTUS, Wrocław; Dariusz Górecki, Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom; Andrzej Łuczak, ENINA, Poznań; Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
70
Generacja rozproszona. Czy nowe regulacje wyjdą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów?
Łukasz Petelski, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Osborne Clarke
74
Klastry energii jako niezbędny element zmian modelu polskiej energetyki
Mgr inż. Artur Kuźniacki, mgr Bartłomiej Borek, Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE
78
Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych PV na etapie projektowania i w czasie eksploatacji
Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
82
Biomasa. Bariery wykorzystywania jednego z najstarszych paliw świata
Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny, Polowiec i Wspólnicy sp. j.; Katarzyna Bagińska, Polowiec i Wspólnicy sp. j.
87
Elektryfikacja transportu. Korzyści i wyzwania
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
90
(R)ewolucja podejścia do sposobu wykonywania pracy
Karolina Barszczewska, Senior Associate, DGTL Kibil Piecuch
i Wspólnicy
92
Kompetencje przyszłości. Czyli jakie?
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, Prof. URK, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Dr Szymon Sikorski, Pełnomocnik, Asystent Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
97
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl