Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – wybrane zagadnienia

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ

Tytuł: Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – wybrane zagadnienia
Autor: Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Rok wydania: 2016

Odpady, w tym odpady komunalne zawierają liczne składniki palne i tym samym nadają się do wykorzystania w procesie odzysku energii. Tym samym mogą być poddawane procesom termicznego przekształcania odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem (zarówno krajowym, jak i unijnym) nie są one jednak pełnowartościowym paliwem i ich spalanie podlega specjalnym regulacjom. Z całą jednak pewnością odpady powinniśmy traktować jako substancje potencjalnie palną, tj. ulegającą procesom spalania.
Rozdział Strona
Wstęp 4
Odpady jako paliwo 17
Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów 33
Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami 47
Historia spalania odpadów 58
Technologie spalania odpadów 67
Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? 74
Odzysk energii podczas spalania odpadów 90
Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów 104
Oczyszczanie spalin 130
Odpady wtórne 143
Eksploatacja spalarni odpadów 162
Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie 176
Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów 192
Zamiast podsumowania 211
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl