Dodatek 01/2014

Polecany artykuł

Realizacja koncepcji programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Gerard Lipiński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii ma na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko.

Spis treści

Artykuł Strona
Realizacja koncepcji programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Gerard Lipiński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
80
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Zadanie 1 Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Kierownik zadania badawczego nr 1
83
Analiza energetyczna oraz ekonomiczna instalacji wychwytu CO2 z wykorzystaniem absorpcji chemicznej
dr inż. Krzysztof Bochon, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
89
Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, mgr inż. Paweł Pilarz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
89
Opłacalność układu gazowo-powietrznego jako jednostki wytwórczej
mgr inż. Daniel Czaja, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, dr inż. Sebastian Lepszy, mgr inż. Katarzyna Stępczyńska-Drygas, Politechnika Śląska
90
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach pełzania
dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK, mgr inż. Łukasz Felkowski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
90
Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu oxy przez zastosowanie układu hybrydowego do separacji tlenu
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, mgr inż. Aleksandra Dryjańska, Politechnika Śląska
91
Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termometrów w funkcji prędkości przepływającego powietrza
dr inż. Magdalena Jaremkiewicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
91
Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny ryzyka dla bloku typu oxy z wysokotemperaturową membraną „three – end” do produkcji tlenu
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Adrian Balicki, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
92
Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dr inż. Łukasz Bartela, mgr inż. Dorota Mikosz, Politechnika Śląska
92
Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w bloku energetycznym
dr inż. Paweł Rączka, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Politechnika Wrocławska
93
Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla metodą absorpcji chemicznej
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Piotr Łukowicz, Politechnika Śląska
93
Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego bloku typu oxy
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Sebastian Michalski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
94
Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych
mgr inż. Aleksander Krótki, mgr inż. Adam Tatarczuk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Tomasz Spietz, mgr inż. Marcin Stec, dr inż. Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
94
Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji CO2 z różnych źródeł dla bloku węglowego 900 MW
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw Pol. Śl., dr inż. Andrzej Kochaniewicz, mgr inż. Marcin Mroncz, Politechnika Śląska
95
Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji CO2 na pracę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., mgr inż. Marcin Mroncz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
95
Modelowanie procesu wychwytu CO2 w technologii „Post-combustion capture”
mgr inż. Paweł Niegodajew, dr inż. Dariusz Asendrych, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
96
Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Marcin Job, mgr inż. Mateusz Brzęczek, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
96
Analiza możliwości odzysku ciepła z procesu sprężania CO2
dr inż. Sebastian Rulik, dr inż. Andrzej Kochaniewicz, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski, Politechnika Śląska
97
Poszukiwanie efektywnych sorbentów aminowych w procesie usuwania CO2 z mieszanin gazowych
mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Aleksander Krótki, mgr inż. Tomasz Spietz, mgr inż. Adam Tatarczuk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, dr inż. Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
97
Identyfikacja obszarów zagrożonych pękaniem w elementach turbin na parametry nadkrytyczne
prof. dr hab. Andrzej Rusin, dr hab. inż. Grzegorz Nowak, dr inż. Marian Lipka, mgr inż. Adam Zalewski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
98
Ocena wpływu integracji bloku węglowego z instalacją wychwytu CO2 na pracę przy zmiennym obciążeniu
mgr inż. Katarzyna Stępczyńska-Drygas, dr hab. inż. Sławomir Dykas, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., mgr inż. Daniel Czaja, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
98
Wychwyt CO2 z gazów o zwiększonej zawartości ditlenku węgla
mgr inż. Andrzej Wilk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Tomasz Spietz, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
99
Określenie własności mechanicznych i stanu materiału na podstawie badań mikropróbek metodą spt
prof. dr hab. Andrzej Rusin, mgr inż. Michał Bieniek, dr inż. Adam Wojaczek, dr inż. Michał Strozik, dr inż. Mirosław Majkut, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
99
Eksperymentalne wyznaczanie obciążenia cieplnego ściany komory paleniskowej kotła
prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr inż. Tomasz Sobota, dr inż. Piotr Dzierwa, dr inż. Marcin Trojan, dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
100
Procesy transportu CO2 z instalacji wychwytu bloku energetycznego do miejsca składowania
prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Rusin, dr inż. Mirosław Majkut, dr inż. Katarzyna Stolecka, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
100
Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego
mgr inż. Michał Gandor, mgr inż. Krzysztof Sławiński, mgr. inż. Krzysztof Knaś, mgr Barbara Balt, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
101
Wpływ młyna elektromagnetycznego na jednoczesny proces suszenia i mielenia węgla brunatnego
mgr Barbara Balt, mgr inż. Krzysztof Sławiński, mgr. inż. Krzysztof Knaś, mgr inż. Michał Gandor, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
101
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Kierownik zadania badawczego nr 2, dr inż. Tomasz Czakiert, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
102
Model własności radiacyjnych mieszaniny CO2/H2O dla warunków spalania OXY pyłu węglowego
dr inż. Zbigniew Modliński, prof. dr hab. Wiesław Rybak, Politechnika Wrocławska
105
Modelowanie spalania OXY pyłu węglowego w kotle energetycznym
dr inż. Zbigniew Modliński, prof. dr hab. Wiesław Rybak, Politechnika Wrocławska
105
Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF
mgr inż. Sylwia Jankowska, dr inż. Tomasz Czakiert, mgr inż. Grzegorz Krawczyk, mgr inż. Paweł Borecki, mgr inż. Łukasz Jesionowski, prof. dr hab. inż Wojciech Nowak, IZTE, Politechnika Częstochowska
106
Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną cyrkulacją spalin
mgr inż. Marcin Kopczyński, dr inż. Janusz Lasek, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
106
Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes in radiation heat transfer modeling
mgr inż. Paweł Kuczyński, Institute of Power Engineering, Warsaw, prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology
107
Analiza numeryczna spalana pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym w atmosferze O2N2
dr inż. Robert Zarzycki, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
107
Modelowanie procesu fluidyzacji w przemysłowym kotle fluidalnym
mgr inż. Wojciech P. Adamczyk2, mgr inż. Paweł Kozołub2, dr inż. Gabriel Węcel2, dr inż. Adam Klimanek2, prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki2, Marcin Klajny2, 1
1) Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., 2) Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
108
Aspekty energetyczne i środowiskowe ciśnieniowego spalania tlenowego paliw stałych
mgr inż. Krzysztof Głód, dr inż. Janusz Lasek, dr hab. inż. Jarosław Zuwała, dr hab. inż. Marek Ściążko,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
108
Badania kinetyki odsiarczania spalin powstałych w procesie oxy-spalania w przedpalenisku cyklonowym w warunkach podwyższonego stężenia SO2
dr inż. Robert Zarzycki, mgr inż. Marcin Kratofil, mgr inż. Damian Pawłowski, mgr inż. Mariola Ścisłowska, dr inż. Rafał Kobyłecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
109
Wpływ wybranych parametrów procesu spalania węgla na formowanie zanieczyszczeń
dr hab. inż. Henryk Radomiak, dr inż. Monika Zajemska, Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
109
Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA
dr inż. Robert Zarzycki, dr inż. Marcin Panowski, Katedra Inżynierii Energii, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
110
Ciśnieniowe, tlenowe spalanie węgla – badania kinetyki
dr inż. Teresa Topolnicka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
111
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw Kierownik zadania badawczego nr 3
112
Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego
mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz, dr hab. inż. Marek Ściążko, dr inż. Aleksander Sobolewski, dr inż. Tomasz Chmielniak, mgr inż. Andrzej Czaplicki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
116
Wykaz osiągniętych oraz planowanych głównych rezultatów realizacji Zadania Badawczego nr 3 pt.: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej (w aspekcie możliwości ich praktycznego wykorzystania)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
116
Przykłady Technologii i Urządzeń Energetyki Rozproszonej (URE) bazującej na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Kierownik zadania badawczego nr 4
119
Instalacja kogeneracyjna do zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych
prof. zw. dr hab. inż. Witold Elsner1, mgr inż. Roman Borecki2, dr inż. Marian Wysocki1
1) Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 2) Instytut Badawczo-Wdrożeniowy Maszyn Sp. z o.o.
123
Zgazowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej
inż. Wiesław Jodkowski, dr inż. Andrzej Sitka, mgr inż. Bogusław Szumiło, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
123
Analiza efektywności ekonomicznej bloków węglowych na parametry nadkrytyczne o mocach 400-800 MW
mgr inż. Łukasz Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Witold Elsner, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
124
Innowacyjne technologie OZE – typoszereg mikroinstalacji kogeneracyjnych
dr hab. inż. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
124
Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i wysokiej czystości
dr inż. Tomasz Golec, Instytut Energetyki w Warszawie
125
Bioprocesy wytwarzania energii
prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
125
Chłodzenie ogniwa paliwowego typu PAFC z wykorzystaniem układu ORC z mokrymi i suchymi czynnikami obiegowymi
dr inż. Sławomir Wiśniewski, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
126
Technologia energetycznego wykorzystania produktu ubocznego powstającego przy produkcji bioetanolu
inż. Wiesław Jodkowski, dr inż. Andrzej Sitka, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
127
Analiza procesu konwersji termicznej paliw alternatywnych – biomasy oraz odpadów przemysłowych i komunalnych
mgr inż. Izabella Maj, dr inż. Piotr Ostrowski, mgr inż. Michał Polok, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
127
Pilotażowe instalacje kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Sebastian Bykuć, dr inż. Mariusz Szymaniak, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
128
Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej
dr inż. Sławomir Wiśniewski, dr inż. Radomir Kaczmarek, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
128
Współpraca elektrowni o mocy 900 MW z układem odzysku ciepła zasilającym ORC
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz 1, 2, mgr inż. Paweł Ziółkowski1, prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz1
1)Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 2)Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
129
Mikrosiłownia domowa jako źródło energii cieplnej i elektrycznej
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz 1, 2, dr inż. Jan Wajs 1, 2, prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz1
1) Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 2) Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
129
Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla – wpływ skali na przebieg procesu
dr inż. Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Tomasz Iluk, Mateusz Szul, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
130
Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr., Politechnika Wrocławska, Kierownik projektu „Wstępne suszenie węgla brunatnego do celów energetycznych”
131
Modelowanie ekspansji złoża fluidalnego w procesie suszenia węgla brunatnego
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
134
Wykorzystanie metody DPIV do weryfikacji eksperymentalnej obliczeń numerycznych na przykładzie suszarni węgla brunatnego
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, dr inż. Stanisław Anweiler, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
134
Badanie termokinetyki procesu suszenia węgla brunatnego w suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Marcin Michalski, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
135
Energochłonność procesu suszenia węgla brunatnego w suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
135
Badania procesu suszenia w obrotowej instalacji laboratoryjnej, określenie efektywności suszenia w zależności od parametrów procesu
mgr inż. Michał Czerep, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
136
Badania procesu suszenia w fluidalnej instalacji laboratoryjnej „Torbed” za pomocą niskotemperaturowego powietrza
mgr inż. Michał Czerep, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, dr inż. Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
136
Wpływ współspalania podsuszonego węgla brunatnego na pracę kotła energetycznego
dr inż. Janusz Lichota, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, mgr inż. Damian Ławniczak, Politechnika Wrocławska
137
Przegląd różnych metod i technologii suszenia węgla brunatnego
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Marcin Michalski, Politechnika Wrocławska
137
Badania suszenia uderzeniowego
dr inż. Janusz Lichota, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
137
Wpływ integracji suszarki węgla brunatnego na pracę bloku energetycznego
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,
dr inż. Andrzej Kochaniewicz, mgr inż. Marcin Mroncz, Politechnika Śląska
138
Prace rozwojowe i implementacja ich wyników w celu ograniczenia strat w przesyle energii elektrycznej
dr inż. Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
138
Matematyczne modelowanie procesów w instalacje biogazowe
prof. dr hab. Ałła Denisowa, doktorant Ngo Minh Hieu, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
139
Analiza egzergetycznych parametrów biogazowej instalacji energetycznej
prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, doktorant Ngo Minh Hieu, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
140
Modelowanie dynamiki procesu suszenia cząstki węgla w złożu fluidalnym
dr inż. Sławomir Pietrowicz, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Politechnika Wrocławska
140
Wpływ podsuszania węgla brunatnego na parametry pracy kotła pyłowego
prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, dr hab. inż. Sylwester Kalisz, dr inż. Wacław Wojnar, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
141
Wpływ izolacji termicznych na efektywność energetyczną
Ryszard Borkowski, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
141
Adaptacja metody LCC na potrzeby klasyfikacji linii energetycznych
dr inż. Łukasz Dzierżanowski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, Politechnika Opolska
142
Analiza ekonomiczna systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii
mgr inż. Łukasz Grzesik, Instytut Informatyki i Automatyki, Politechnika Opolska
143
Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BP-1150
dr inż. Tomasz Golec, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Paweł Kuczyński, mgr inż. Łukasz Cichowlas,
Instytut Energetyki
143
Nowe funkcjonalności technologii monitorowania procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w energetyce, determinowane postępem hybrydowych technik akwizycji topologii
prof. dr hab. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska, mgr inż. Lesław Jerzy Kwiatkowski, EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.
144
Regulacje prawne dotyczące wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2
Adam Kowalski, Michał Kornasiewicz
144
Modelowe odzwierciedlenie nowych technologii w elektroenergetyce oraz wpływu energetyki rozproszonej na krzywą KSE
Andrzej Modzelewski, RWE Polska
145
Obliczenia numeryczne kotła OP-150
dr inż. Bartłomiej Hernik, Politechnika Śląska
145
Badania doświadczalne wybranych przepływomierzy kolanowych
dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ w Kaliszu
146
Aplikacja wspomagająca planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej
dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, dr inż. Łukasz Dzierżanowski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
146
Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w celu ograniczania wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych
dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, dr inż. Michał Tomaszewski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
147
Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowanych atmosferach gazowych
mgr inż. Ewa Marek, dr inż. Bartosz Świątkowski, Zakład Procesów Cieplnych, Instytut Energetyki
148
Single coal particle combustion in modified atmosphere conditions
mgr inż. Ewa Marek, dr inż. Bartosz Świątkowski
148
Monitoring linii elektroenergetycznych przy użyciu bezzałogowych urządzeń latających (UAV)
dr inż. Michał Tomaszewski, mgr inż. Michał Krawiec, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
149
Analiza sprawności odpylaczy cyklonowych z wykorzystaniem modelowania CFD oraz modeli teoretycznych
mgr inż. Marek Wasilewski, dr Anna Duczkowska-Kądziel, dr hab. inż. Jerzy Duda, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
149
Metoda przekształcenia zdjęć w celu umożliwienia analizy przęsła linii elektroenergetycznej
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
150
Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła elektroenergetycznego
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
150
Możliwości diagnostyki powierzchni elementów rurowych z wykorzystaniem skanera laserowego
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Paweł Michalski, Politechnika Opolska
151
Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex
mgr inż. Monika Zdun, mgr inż. Marcin Plis, prof. dr hab. Henryk Rusinowski, Politechnika Śląska
151
„Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce”
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
152
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl