Dodatek 02/2014

Polecany artykuł

Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Anton Mazurenko, Alla Denisova, NGO Minh Hieu, Odessa National Polytechnic University

The article presents the technique of exergy analysis for various schemes of biogas power plants. The study includes results of calculation and analysis of the exergy characteristics of gas turbine plant, combined cycle plant with discharge of gas to the boiler and combined cycle plant with high-temperature steam generator and intermediate superheater. A comparison of exergy cycle parameters of various biogas plants is considered. In the paper is grounded why the combined cycle plant with a steam generator and high-temperature reheat of steam is the most effective at exergy parameters. This is explained by the fact that two parts of thermal energy from combustion products incoming to steam cycle and to gas cycle is are approximately equal as opposed to traditional combined-cycle power plants.

Spis treści

Artykuł Strona
Program Szczegółowy GRE 2014 58
Mathematical modeling of processes in biogas unit
Alla Denisova, NGO MINH HIEU, Odessa National Polytechnic University
65
Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Anton Mazurenko, Alla Denisova, NGO Minh Hieu, Odessa National Polytechnic University
68
Monitoring of power quality parameters in places of complaints to power quality
Petr Rozehnal, Petr Krejčí Department of Electrical Power Engineering, VSB – Technical University of Ostrava
72
Development in Off-Grid and Smart Grid Area
ing. Jindřich Stuchlý VSB – Technical university of Ostrava
72
Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii
prof. Klaus R.G. Hein
73
Suszarnie obrotowe do zastosowań w energetyce
Kumera Corporation
73
Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów turbogeneratorów
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
73
Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych turbin wiatrowych
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska
74
Symulacja numeryczna bloku energetycznego w stanie ustalonym
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska
74
Remonty i modernizacje wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
75
Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
75
Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
76
Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska, dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
76
Eksploatacja przemysłowego bloku gazowo-parowego zasilanego gazem ziemnym niskokalorycznym
dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska, Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski, Arctic Paper Kostrzyn S.A.
77
Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla
dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa
77
Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy w układach zasilanych biogazem
dr inż. Sebastian Lepszy, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
77
Badania procesu sorpcji CO2 z oxy-spalania na sorbentach wapniowych
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska
78
Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania wybranych węgli w powietrzu i atmosferach Oxy
prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek Zgóra, Politechnika Wrocławska
79
Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej separacji gazów dedykowana dla technologii CCS
dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
79
Monografia pt.: „Suszenie węgla niskogatunkowego”
H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki
80
Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych”
Z. Kabza, S. Zator
80
Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2
W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert
81
Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE) bazujące na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”
J. Kiciński, P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski
81
Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów do nawiązania kontaktu z redakcjami czasopism
str. 82
W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma „Archiwum Energetyki” zaproponowała publikacje wskazanych artykułów
str. 85
Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”
str. 85
Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”
str. 85
Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych instalacji pilotowej do wstępnego suszenia węgla brunatnego dla celów energetycznych
Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut
86
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl