Dodatek 01/2016

Polecany artykuł

Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Podstawowym celem całego programu strategicznego „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” jest wspomaganie realizacji w Polsce strategii nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, której głównymi celami są: zwiększenie efektywności technologii generacji energii, zredukowanie emisji CO2 z technologii energetycznych oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu paliw i energii.

Spis treści

Artykuł Strona
Bolesław Bartoszek współtwórca Forum Energetyków GRE 58
prof. Jacek Malko – wieloletni członek Komitetu Naukowego Forum Energetyków GRE 60
Zakończenie realizacji zadań badawczych strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
Gerard Lipiński, koordynator Programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
62
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
65
Analizy techniczno-ekonomiczne układów gazowo-powietrznych
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Tadeusz Chmielniak, dr inż. Sebastian Lepszy, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
68
Wykorzystanie technologii wodorowych do magazynowania energii z oze
dr inż. Daniel Węcel, dr inż. Włodzimierz Ogulewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
69
Absorpcja chemiczna jako najbardziej obiecująca metoda obniżenia emisji CO2 z krajowych bloków węglowych
dr hab. inż. prof. nzw. Marek Ściążko, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, mgr inż. Adam Tatarczuk, mgr inż. Aleksander Krótki, mgr inż. Janusz Tchórz1, mgr inż. Janusz Zdeb1, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Tauron Wytwarzanie1
69
Badania nowych materiałów i optymalizacja konstrukcji turbin
prof. Andrzej Rusin1, prof. Tadeusz Chmielniak1, prof. Janusz Dobrzański2, dr hab. Grzegorz Nowak1, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych1, Instytut Metalurgii Żelaza2, Politechnika Śląska
70
Proces sprężania i transportu CO2 wychwyconego ze spalin Instalacji Demonstracyjnej DCCP-250 MW w Elektrowni „Łaziska” do sztolni w Niepołomicach
prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski, dr inż. Mirosław Majkut, Politechnika Śląska
70
Nowe techniki i metody diagnostyki materiałowej maszyn energetycznych
prof. Andrzej Rusin, dr hab. Maciej Roskosz, dr inż. Michał Bieniek, mgr Krzysztof Fryczowski, dr Adam Wojaczek, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
71
Zagrożenia związane z emisją substancji szkodliwych w technologiach wychwytu CO2
prof. Andrzej Rusin, dr Katarzyna Stolecka, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
71
Integracja bloków energetycznych z instalacją wychwytu CO2 metodą absorpcji chemicznej
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
72
Integracja bloku energetycznego z systemem magazynowania energii
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dr inż. Łukasz Bartela, mgr inż. Klaudia Dubiel, Politechnika Śląska
72
Osiągnięcia RAFAKO S.A. dla których bazą był projekt strategiczny „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
Robert Demel, Witold Rożnowski, RAFAKO S.A.
73
Technologia spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych
75
Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku cwf
mgr inż. Sylwia Jankowska1, dr hab. inż. Tomasz Czakiert1, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak2, Politechnika Częstochowska1, Akademia Górniczo-Hutnicza2
79
Instalacja pilotowa „oxy-fuel cfb” o mocy 0,1 MWt
dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
79
Instalacja pilotowa „oxy-fuel pc” o mocy 0,5 MWt
dr inż. Tomasz Golec, Instytut Energetyki
79
Instalacja pilotowa „oxy-fuel pcfb” o mocy 0,2 MWt
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
80
Membrany do separacji tlenu z zastosowaniem materiałów perowskitowych
dr inż. Marek Grabowy, Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki CEREL
80
Nowoczesne paleniska cyklonowe dla zwiększenia elastyczności kotłów pyłowych
dr inż. Robert Zarzycki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz, Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii
80
Mobilna instalacja do separacji tlenu metodą vpsa
dr inż. Jerzy Kwiatkowski, EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.
81
Mobilna zmiennociśnieniowa instalacja pilotowa do badań wychwytu CO2 ze spalin
mgr inż. Janusz Tchórz, Tauron Wytwarzanie S.A. (Oddział Elektrownia Łagisza)
81
Chłodziarka Joule’a-Thomsona przystosowana do skraplania gazów
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, dr inż. Paweł Dorosz, dr inż. Aleksandra Piotrowska, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Politechnika Wrocławska
82
Adsorpcyjny generator tlenu o niskiej energochłonności
dr inż. Tomasz Banaszkiewicz, prof. Maciej Chorowski, dr inż. Wojciech Gizicki, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Politechnika Wrocławska
82
System skraplania tlenu przystosowany do współpracy z generatorem adsorpcyjnym
prof. Maciej Chorowski, dr inż. Wojciech Gizicki, dr inż. Tomasz Banaszkiewicz, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Politechnika Wrocławska
83
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej – rezultaty Projektu NCBR
dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, dr inż. Grzegorz Czerski, Akademia Górniczo-Hutnicza
84
Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego w skali pilotowej – doświadczenia projektu strategicznego
dr inż. Aleksander Sobolewski, dr inż. Tomasz Chmielniak, dr hab. inż. Marek Ściążko, mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz, mgr inż. Piotr Babiński, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
91
Koncepcja demonstracyjnej instalacji podziemnego zgazowania węgla na przykładzie jednej z kopalni GZW
mgr inż. Jerzy Świądrowski, dr inż. Piotr Mocek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, mgr inż. Eugeniusz Jędrysik, Główny Instytut Górnictwa
91
Zintegrowane technologie wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, czł. koresp. PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
92
Mikrobiogazownia
dr hab. inż. Adam Cenian, prof. IMP PAN, dr inż. Robert Aranowski, Politechnika Gdańska
94
Biorafineria bioetanolu II generacji
prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, UWM Centrum Badań Energii Odnawialnej, Marek Laskowski, ENERGA SA
94
PUK Żychlin
Marek Laskowski, Energa SA
95
Instalacja zgazowania
dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN
95
SFR (ang. Spinning Fluids Reactor)
dr inż. Robert Aranowski, Politechnika Gdańska, Marek Laskowski, ENERGA SA
96
Wysokosprawna mikro-kogeneracja w układach opartych na stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) na przykładzie pierwszej polskiej instalacji o mocy elektrycznej 2 kW
dr inż. Jakub Kupecki, dr inż. Michał Stępień, dr. inż. Tomasz Golec, Zakład Procesów Cieplnych, Instytut Energetyki
96
Technologia zgazowania biomasy dla efektywnej generacji energii elektrycznej w małej skali
dr inż. Dariusz Talarowski, dr inż. Krzysztof Remiszewski, dr inż. Tomasz Golec, Instytut Energetyki w Warszawie
96
Wpływ technologii zbioru wierzby na jakość biomasy jako surowca energetycznego i możliwości jej przechowywania
prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. dr hab. inż. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski, dr inż. Michał Krzyżaniak, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
97
IMPROVEMENT OF EQUIPMENT TECHNOLOGY AT THE BASE OF FLOW STRUCTURE DIAGNOSTICS FOR THE ENERGY-SAVING / Energooszczędna technologia doskonalenia urządzeń na podstawie diagnostyki struktury przepływów
dr inż. Arsiry Vasily, prof. dr hab. inż. Anton Mazurenko, prof. dr hab. inż. Alla Denisova, dr inż. Spinov Vladislav, Odessa National Polytechnic University
98
TWO-STAGE HEAT PUMP INSTALLATIONS’ POWER EFFICIENCY FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS / Energooszczędność instalacji z dwustopniową pompą ciepła dla systemów zaopatrzenia w ciepło
prof. dr hab. inż. Alla Denysova, prof. dr hab. inż. Anton Mazurenko, Odessa National Polytechnic University
99
COMPLEX HEAT PUMP INSTALLATION OF HEAT AND POTABLE WATER SUPPLY PREVENTING DAMAGING OF THE BUILDINGS FROM HIGH LEVEL OF SUBSOIL WATER / Kompleksowa instalacja z pompą ciepła dla wytwarzania energii cieplnej i dostarczania wody pitnej zabezpieczająca budynki od wysokiego poziomu wód gruntowych
prof. dr hab. inż. Alla Denysova, prof. dr hab. inż. Anton Mazurenko, Odessa National Polytechnic University
101
EXERGY PARAMETERS OF BIOGAS POWER PLANT / Egzergetyczne parametry biogazowej instalacji energetycznej
prof. dr hab. inż. Alla Denysova, prof. dr hab. inż. Anton Mazurenko, Odessa National Polytechnic University
103
LONG-TERM MONITORING OF POWER QUALITY PARAMETERS / Długoterminowe monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej
dr inż. Petr Krejčí, prof. Pavel Santarius, dr. inż Richard Velička, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
104
EFFECT OF IMPULSE MODE OF FLOW ON THE ACCURACY OF NATURAL GAS METERING / Wpływ impulsowego trybu przepływu na dokładność pomiaru strumienia gazu ziemnego
prof. dr hab. inż. Yevhen Pistun, dr hab. inż. Roman Fedoryshyn, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
105
Ocena efektywności pracy trójobiegowego układu ORC zasilanego parą wodną
dr inż. Sławomir Wiśniewski, mgr inż. Gabriela Sołtysik, prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
107
Zakres zastosowań siłowni ORC w elektrowni i elektrociepłowni zasilanych wodą o niskiej i średniej temperaturze
dr inż. Tomasz Kujawa, prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, Katedra Techniki Cieplnej, ZUT w Szczecinie
107
Wykorzystanie spalin z turbiny gazowej do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem układu ORC
dr inż. Radomir Kaczmarek, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
108
Analiza porównawcza efektywności pracy siłowni parowych pracujących z mokrym oraz suchym czynnikiem roboczym, zasilanych źródłem energii o charakterze zamkniętym
mgr inż. Roksana Mazurek, dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
108
Analiza wpływu składu mieszaniny roboczej na właściwości i parametry termodynamiczne substancji pod kątem stosowania ich jako płynów roboczych w układach organicznych siłowni parowych (ORC)
mgr inż. Michał Bańkowski, dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
109
Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej
dr inż. Agnieszka Celińska, Zakład Procesów Cieplnych, Instytut Energetyki Instytut Badawczy
109
Zastosowanie modelowania matematycznego i symulacji cyfrowej w pomiarach strumieni płynów w kanałach o dużych przekrojach
dr inż. Mirosław Kabaciński, prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita, Politechnika Opolska, mgr inż. Janusz Polak, Zakłady Remontowe Energetyki w Katowicach
110
Zarządzanie projektowe w innowacyjnych podmiotach działających na konkurencyjnych rynkach
dr inż. Henryk Majchrzak, przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
110
Sprawdzenie możliwości pomiaru kryzą mimośrodową strumienia medium dla małych liczb Reynoldsa
dr inż. Dariusz Kasprzak, dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ w Kaliszu
111
Diagnostyka współrzędnościowa systemów kompensacyjnych kotłów
prof. Zdzisław Kabza, dr inż. L. J. Kwiatkowski, prof. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH
111
Wykorzystanie systemu wizyjnego do wstępnej półautomatycznej diagnostyki na potrzeby energetyki
mgr inż. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
111
Analiza elementów przęsła elektroenergetycznego na podstawie danych ALS
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr inż. Paweł Michalski, mgr inż. Jakub Osuchowski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
112
Analiza elementów przęsła elektroenergetycznego na podstawie danych LIDAR
dr hab. inż. Sławomir Zator1, dr inż. Paweł Michalski2, mgr inż. Jakub Osuchowski2, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki1, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki2, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
113
Niepewności pomiaru strat ciepła instalacji energetycznych i urządzeń przemysłowych
dr hab. inż. Sławomir Zator1, dr inż. Paweł Michalski2, mgr inż. Mirosław Lasar2, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej1, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej2, Politechnika Opolska
113
Analiza awaryjności maszyn w krajowych elektrowniach
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
114
Awaryjność maszyn potrzeb własnych
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
114
Materiały izolacyjne wysokonapięciowych maszyn wirujących
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
115
Problemy związane z eksploatacją układów izolacyjnych turbogeneratorów oraz silników wysokonapięciowych
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
116
Układy izolacyjne wysokonapięciowych maszyn wirujących
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
116
Wskaźniki niezawodnościowe i eksploatacyjne krajowych bloków energetycznych
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
117
Wymogi stawiane materiałom izolacyjnym
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
118
Monografia „Badania i diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich”
dr inż. Wojciech Kandora, prof. Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska
118
Oprogramowanie na potrzeby małej energetyki wiatrowej
dr inż. Wojciech Radziewicz, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
119
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Katarzyna Grzejszczak1, dr inż. Karol Lewandowski2, Enspirion Sp. z o.o.1, ENERGA SA2
120
Projekt UPGRID – pierwszy projekt programu HORIZON 2020
dr inż. Adam Olszewski, dr inż. Sławomir Noske, ENERGA-OPERATOR SA
120
Pomiar geometrii przęsła linii elektroenergetycznej metodą wizyjną w warunkach laboratoryjnych
mgr inż. Michał Krawiec, mgr inż. Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska
120
Systemy regulacji nasłonecznienia „SMART WINDOW”
mgr inż. Sławomir Szymocha, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
121
Program Konferencji GRE 2016 122
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl