Nowa Energia 05-06/2015

Polecany artykuł

Wyzwania przedsiębiorstw związane z konkluzjami BAT
mgr inż. Anna Gallus, ekspert, ATMOTERM S.A.

Konkluzje BAT to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF) dla danej działalności. Konkluzje BAT są sporządzane dla różnych rodzajów działalności. Przyjmowane są przez Komisję Europejską w drodze decyzji i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W Polsce stosuje się je wprost, dzięki obowiązującym od 5 września 2014 r. zapisom znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) (dalej: ustawa POŚ). W konkluzjach BAT określane są najlepsze dostępne techniki oraz możliwości ich zastosowania, a także poziomy emisji do środowiska (graniczne wielkości emisyjne), które nie mogą zostać przekroczone, wraz z informacjami o prowadzeniu monitoringu emisji.

Spis treści

Artykuł Strona
Wyzwania przedsiębiorstw związane z konkluzjami BAT
mgr inż. Anna Gallus, ekspert, ATMOTERM S.A.
4
Realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – czyli co i komu da specustawa przesyłowa?
Jacek Łubecki, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy
8
Co z nową ustawą o efektywności energetycznej?
Beata Brynczak, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.
12
Nowe zwolnienia dla zakładów energochłonnych w opodatkowaniu akcyza energii elektrycznej
Mateusz Jopek, Daniel Maryjosz, konsultanci, PwC
16
Do Ustawy OZE jeszcze daleko
Jan Biernacki, manager ds. energetyki odnawialnej w Zespole Energetycznym PwC
20
Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce
dr Przemysław Zaleski, ekspert, praktyk w obszarze sektora energetycznego
24
Unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 ruszyła na dobre
Paweł Iwanek, kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich, Varsovia Capital S.A.
28
Wybrane problemy małej energetyki wiatrowej w aspekcie budowy rozproszonego systemu energetycznego
Mariusz Filipowicz, Maciej Kaliski, Grzegorz Basista, Szymon Podlasek, Adam Szurlej, AGH w Krakowie; Leszek Łazarczyk, Tomasz Mendrella, Krzysztof Krukar, Green Energy Technologies sp. z o.o.
29
Energetyka jest układem krążenia całej gospodarki kraju
Paweł Uznański, wiceprezes, dyrektor techniczny, PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie
33
XIX Forum Ciepłowników Polskich za nami!
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
36
Elastyczność cieplna bloków energetycznych dużych mocy. Możliwości jej wzrostu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Henryk Łukowicz, mgr inż. Paweł Pilarz, Instytut Maszyn Energetycznych, Politechnika Śląska
40
Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów energetycznych
prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
54
Integracja suszarki fluidalno-fontannowej w układ bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr., kierownik Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych, Michał Czerep, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
66
Energetyka a gospodarka cyfrowa
Filip Kowalski, CEE Business Development Manager – Utilities & Natural Resources
72
Profesjonalna izolacja rurociągów. Przegląd otulin PAROC Pro dla przemysłu
PAROC POLSKA Sp. z o.o.
74
Ustandaryzowane procesy środowiskowe
mgr inż. Piotr Kawa, ekspert ATMOTERM S.A.
75
Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego nowych bloków energetycznych
Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Pro Novum Sp. z o.o.
76
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl