Nowa Energia 01/2013

Polecany artykuł

Gospodarka odpadami w Szwecji
Magdalena Rogulska, Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Europejski system gospodarki odpadami definiuje cztery podstawowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami. Należą do nich zapobieganie powstawania odpadów, recykling odpadów, których powstania nie udało się uniknąć, odzysk energii zawartej w odpadach oraz składowanie odpadów, jeśli nie było możliwe ich dalsze zagospodarowanie.

Spis treści

Artykuł Strona
Czekamy na stabilizację przepisów prawa
Rozmowa z Waldemarem Szulcem, wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
4
Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce
Łukasz Lelek, Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
8
Otwarte posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – Raport ze stanu prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Warszawa, 14 grudnia 2012 r., Ministerstwo Gospodarki
11
Rynek MFW w Polsce a ustawa OZE
Maciej Stryjecki, prezes zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej str. 14
Szyna Bałtycka – Morskie Systemy Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna
Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
19
Zapotrzebowanie na moc cieplną w systemach ciepłowniczych – będzie rosło czy malało?
prof. Krzysztof Wojdyga, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
27
Technologie oczyszczania spalin w spalarniach odpadów – i nie tylko
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
32
Energetyczne wykorzystanie odpadów w małych instalacjach
Ekokogeneracja S.A.
45
Kilka wątpliwości prawnych związanych z umowami na odbiór odpadów komunalnych…
Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny
49
Zakład gazyfikacji odpadów stałych w Lahti. Lahti Energia Oy, Lahti (Finlandia)
SAACKE
52
Gospodarka odpadami w Szwecji
Magdalena Rogulska, Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
54
Na rzecz przemysłu – z poszanowaniem środowiska
Rozmowa z Joanną Lachowską-Keane, dyrektor generalną SENER Sp. z o.o.
57
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl