Nowa Energia 02-03/2013

Polecany artykuł

Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?
Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Debata „Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?” była pierwszą z cyklu debat/konferencji organizowanych w ramach cyklu: „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci, czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne?”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” - Inteligentne sieci energetyczne. Cykl konferencji Procesów Inwestycyjnych ma za zadanie przybliżyć konsumentom energii - samorządom oraz odbiorcom indywidualnym - korzyści w świadomym zarządzaniu zużyciem energii, przedstawić nowoczesne technologie wspierające działalność prosumencką, system rozliczania zużycia energii (taryfy) oraz możliwości wsparcia (finansowanie) rozwoju Smart Grids w Polsce.

Spis treści

Artykuł Strona
Czy węgiel będzie dzieckiem Europy?
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
4
Odbudowa mocy w elektrowniach wyposażonych w bloki 200 MW Koncepcja DUOBLOKu klasy 500
Wojciech Zygmański, Marian Żmija, „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” S.A.
11
Metodyczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi jako sposób na skuteczne realizowanie planów inwestycyjnych operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych, dr inż. Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami, ENEA Operator Sp. z o.o.
16
Energetyka prosumencka – co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?
Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
20
Między Komisją a Trybunałem, czyli czego oczekuję od ustawy o OZE. Unia a sprawa polska1
dr Eligiusz Krześniak, kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k.
27
Niepewność uwarunkowań prawnych i ich wpływ na rozwój inwestycji w OZE z uwzględnieniem możliwości finansowania
Paweł Kowalczyk, konsultant, CRE Consulting Sp. z o.o.
32
Zgazowanie węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
35
Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym użytkowaniem jako potencjał energetyczny
Anna Patrzałek, Katarzyna Nowińska, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Politechnika Śląska
38
Świetlana przyszłość
dr hab. inż. Jacek Malko, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska
41
Przyszłość to źródła gazowe
PGNiG TERMIKA SA
46
Czynniki ludzkie a energetyka gazowa – wybrane zagadnienia
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Gdańska
49
Jak wybrać bezpiecznego dostawcę usług chmurowych?
Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence
55
Inżynier Kontraktu „po przejściach” – nowe spojrzenie na funkcję Inżyniera Kontraktu
Adam Smolik, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
59
VI Forum Dyskusyjne „Doświadczenia Eksploatacyjne Instalacji Odsiarczania Spalin”
Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”
62
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl