Nowa Energia 01/2020

Polecany artykuł

Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacja prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.

Spis treści

Artykuł Strona
Konsekwencje wprowadzania nowych konkluzji BAT dla spalarni odpadów
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ; mgr inż.Justyna Czerwińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
4
Przyszłość lokalnych ITPOK
Piotr Karczewski, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi, Wydział Nadzoru Biznesowego i Zarządzania Projektami, PGNiG TERMIKA SA
10
Jak zabezpieczyć odpady?
Ireneusz Litwinowicz, Firefi ghting Expert, FOAMAX
14
TPOK po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Redaktor Naczelny czasopisma „Prawo Dla Samorządu”
16
Port Czystej Energii – ostatni element gdańskiej drogi ku gospodarce o obiegu zamkniętym
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu,Port Czystej Energii Sp. z o.o.
20
Aspekty prawne wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
Wojciech Szopiński, Associate, Radca Prawny, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, CMS
24
Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
29
Uzdatnianie wody dla sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni
Eurowater Sp. z o.o.
36
Opiniowanie w zakresie kogeneracji
Marek Marcisz, Weryfi kator CHP, TÜV SÜD Polska
38
O kogeneracji we Wrocławiu
Wydawnictwo „Nowa Energia”
42
Elektrownia Ostrołęka C – studium rentowności
Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk; Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
45
Bloki Nadkrytyczne i co dalej?
Wydawnictwo „Nowa Energia”
50
Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie
Katarzyna Skolik, Katedra Energetyki Jądrowej, AGH; UJV Rez a.s.
55
Uszczelnienia w energetyce konwencjonalnej
Gambit Lubawka Sp. z o.o.
61
Ograniczenie ryzyka transferu zarzewia pożaru w transporcie biomasy
Stanisław Nowak, Starszy Specjalista ds. Blokowych, Enea Elektrownia Połaniec SA
65
Powłoki ceramiczne GreenEco
Andrzej Adamski, TMC Poland
76
Analizy olejowe – pobór próbki reprezentatywnej, jako kluczowy element oceny środka smarnego
Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o.
79
Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o.
Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza, HydrogenTech sp. z o.o.
81
Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
88
Analiza porównawcza jednostkowych kosztów produkcji wodoru w elektrowniach z kosztami w odnawialnych źródłach energii
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Tomasz Kowalczyk, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku
92
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl