Nowa Energia 02-03/2020

Polecany artykuł

Audyt Cyberbezpieczeństwa Usługi Kluczowej - czyli wiódł ślepy kulawego!
Dr Łukasz Kister, Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa - BezpieczneInformacje.PL

Operatorzy Usług Kluczowych zobowiązani są do prowadzenia audytów bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wykorzystywanych do ich świadczenia. Pierwszy z nich ma się odbyć po roku od otrzymania decyzji wyznaczającej, a kolejne w 2-letnich odstępach. Jak jednak przeprowadzić taki audyt - by miał on sens, a nie był tylko „sztuką dla sztuki”, bo termin ucieka? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Artykuł Strona
Kogeneracja i trigeneracja w transformacji polskiej energetyki
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Katedra Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Wrocławska
4
Technologia silników gazowych INNIO pomaga w dostarczaniu innowacyjnych i wydajnych rozwiązań energetycznych
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
7
Czas kogeneracji gazowej
Rozmowa z Krzysztofem Tomaszewskim, Prezesem Zarządu FEROX-ENERGY-SYSTEMS Sp. z o.o.
9
Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
Michał Dziennik, Kierownik Wydziału Inżynierii i Innowacji, Veolia Energia Poznań S.A.
11
Instalacja Odzysku Ciepła Odpadowego w Odlewni Volkswagen Poznań
Rozmowa z Marcinem Matuszakiem, Pełnomocnikiem Zarządu – ds. Energii dla Zakładu nr 3 (Odlewni) w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
14
Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Gabriela Kaczmarek, Prawnik, Ekspert rynku efektywności energetycznej, wieloletni pracownik URE
17
Eksperyment krytyczny w energetyce jutra
Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr hab inż. Tomasz Ochrymiuk, Zakład Konwersji Energii, IMP PAN Gdańsk
20
Czy stare bloki węglowe muszą rezerwować system energetyczny po 2035 r.? (uwagi po VI Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu, diagnostyka, remonty, modernizacje”)
Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH
25
Naprawa oraz wzmocnienie krawędzi natarcia łopat turbin wiatrowych
Roman Masek, Belse Sp. z o.o.
30
Jak efektywnie i kompleksowo wspierać zarządzanie zakładami obszaru energetyki ekologicznej (TPOK)?
Sławomir Mikuła, Prezes Zarządu, AMAGE Systems Sp. z o.o.
32
Przystosowanie turbiny TG6 wraz z instalacjami pomocniczymi do współpracy z systemem ciepłowniczym
Waldemar Roszak, Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA
35
Sposób wyznaczania czasu bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie badań pełzania
Dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. IMŻ; Dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. IMŻ, Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
40
Termiczne przetwarzanie odpadów polimerowych na paliwo ciekłe jako uzupełnienie systemu GOZ
Dr inż. Anna Skarbek-Żabkin, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Redaktor Naczelna czasopisma „Forum elektromobilności”
46
Analiza ekonomiczna budowy stacji regazyfikacji LNG na Podhalu – Analiza ekonomiczna budowy stacji regazyfikacji LNG na Podhalu
Dr inż. MBA Mirosław Janowski, Katedra Surowców Energetycznych, AGH w Krakowie
49
O TPOK na Zamku Gniew
Wydawnictwo „Nowa Energia”
57
Proces inwestycyjny w OZE – koncesja i terminy
Piotr Szwarc, Specjalista ds. Energetyki Odnawialnej, Witold Chmarzyński, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria CCLaw – Creative Consultants Law Firm
61
Czysta energia z biogazu, słońca i zasobów geotermalnych drogą do niezależności energetycznej Oczyszczalni Ścieków w Gubinie
Dariusz Bocheński, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben, Sylwia Myszograj, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
64
Audyt cyberbezpieczeństwa Usługi Kluczowej – czyli wiódł ślepy kulawego! Wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
Dr Łukasz Kister, Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa – BezpieczneInformacje.PL
69
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl