Nowa Energia 01/2023

Polecany artykuł

Programy Wsparcia Prac B+R
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Chociaż obecna edycja jest już czwartą, w której polskie podmioty mogą brać udział, to jednak ta forma finansowania prac B+R w Polsce nie została ugruntowana, głównie w związku z istotnymi barierami w zakresie pozyskania partnerów zagranicznych oraz brakiem popularności tego rodzaju finansowania. Fot. Mathieu Stern on Unsplash Technologie historia europejskich programów wsparcia prac badawczo-rozwojowych sięga lat 80. ub. w. i uruchomionego wówczas Pierwszego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, na który wyasygnowano niecałe 4 mld euro. Program ten, który pierwotnie miał na celu wsparcie transgranicznej współpracy naukowej, został przekształcony w jeden z pełnoprawnych instrumentów kształtowania polityki naukowej i gospodarczej na poziomie ogólnoeuropejskim. Zmianie uległa również skala finansowania - budżet obecnej iteracji programu wsparcia prac B+R, programu ramowego Horyzont Europa, osiągnął poziom 95,5 mld euro. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie projektów w kluczowych obszarach dla dalszego rozwoju europejskiej gospodarki oraz rozwiązania najistotniejszych problemów cywilizacyjnych, przed jakimi stoi Europa i świat.

Spis treści

Artykuł Strona
Zakłady termicznego przekształcania odpadów. Układy monitorowania, które przynoszą zyski
SICK Sp. z o.o.
4
Pomiary emisji gazów i pyłów
Analytics Ltd Sp. z o.o.
7
Programy wsparcia prac B+R
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
8
Energetyka przemysłowa. Niezbędne rozwiązana legislacyjne
Piotr Kolasa, Radca Prawny – Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza / Główny Instytut Górnictwa
10
Przemysł na ścieżce do niezależności energetycznej
Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej
14
Kiedy nastąpi wzrost rynku Spółdzielni Energetycznych w Polsce?
Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
18
Rozwój umiejętności energetycznych. Idea czy konieczność?
Anna Fijas, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
22
X Jubileuszowa Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”
Wydawnictwo „Nowa Energia”
26
Krajowy park elektrowni u progu ery atomowej
Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Pawlik, Dr H.C., Instytut Elektroenergetyki PŁ, Profesor Senior Politechniki Łódzkiej
32
Czy zamrożenie cen ciepła zatrzyma podwyżki?
Katarzyna Bagińska, Mateusz Dzieło, Polowiec i Wspólnicy sp. j.
38
O kogeneracji w Siedlcach
Wydawnictwo „Nowa Energia”
41
Przyjazne i ekologiczne ciepło
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
44
Rozliczenia za dostarczone ciepło w świetle najnowszych regulacji prawnych
Adam Kowalski, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz
48
Bezpieczeństwo energetyczne miast, efektywne systemy ciepłownicze. Rola planowania energetycznego, gmin, przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych w transformacji
Dr inż. Adam Jankowski
56
Energetyczne paliwo zastępcze. Czyli jak zoptymalizować wykorzystywanie biomasy i frakcji kalorycznej odpadów?
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
62
Spalanie niskogradientowe i wodór. Czy mogą okazać się receptą na coraz bardziej restrykcyjne normy emisyjne?
Dr inż. Mieszko Tokarski; Dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH; Dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw, AGH
65
Rola technologii wyparnej w przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych przez ZUOP
Urszula Kuczyńska, Adam Górski, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
69
Perspektywy magazynowania wodoru z odnawialnych źródeł energii w Polsce – cz. 1
Klaudia Ligęza, Piotr Narloch, AGH w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., OZG Kraków
73
Cyberbezpieczeństwo bezpieczne dla przemysłu
Andrzej Cieślak, Architekt Bezpieczeństwa Przemysłowego, Dynacon Sp. z o.o.
82
Nowelizacja pakietu legislacyjnego dedykowanego offshore wind w Polsce. Krok naprzeciw inwestorom
Dr Magdalena Krawczyk, Adwokat, Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p. sp.j., Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources KKG; Patrycja Wysocka, Adwokat, Partner, Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p. sp.j., Co-leader Praktyki Energy & Natural Resources KKG
86
Klastry lekarstwem na rozwój energetyki rozproszonej?
Ernest Łuczak, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Osborne Clarke
90
Elastyczne zatrudnienie. Przyszłość HR w energetyce?
Łukasz Chodkowski, Dyrektor Zarządzający, Déhora; Michał Kibil, Senior Partner, Adwokat, Kancelaria DGTL
94
Elektrownia w technologii gazowo-parowej z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
98
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl