Nowa Energia 02/2023

Polecany artykuł

Łukasiewicz - GIT wiodącą jednostką badawczą w kraju i za granicą
Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor; Dr inż. Hanna Purzyńska, Dyrektor Centrum Badań Materiałów, Prof. dr hab. inż. Janusz Dobrzański, Lider Obszaru - Łukasiewicz - GIT

Transformacja energetyczna w Polsce obecnie nie jest możliwością lecz koniecznością, którą trzeba przeprowadzić w sposób zrównoważony, kontrolowany i bezpieczny. Jednym z niezbędnych elementów transformacji jest stosowanie metod służących do oceny stanu technicznego elementów bloków węglowych 200 MW, które zamiast przejść na zasłużoną emeryturę, muszą zapewnić rezerwę w nowym miksie energetycznym Polski, działając w systemie regulacyjnym.

Spis treści

Artykuł Strona
O termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych w Rzeszowie
Wydawnictwo „Nowa Energia”
4
Czy nowe przepisy o MBP mają realny wpływ na osiągnięcie założeń gospodarki obiegu zamkniętego?
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; Dominika Majchrzak, Radca Prawny, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
8
ProNatura zmodernizowała swoją spalarnię na medal. Ważne wyróżnienie dla bydgoskiej spółki
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
12
Rzeczywista emisja dioksyn i furanów z polskich spalarni odpadów komunalnych
Justyna Czerwińska, Grzegorz Wielgosiński, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
15
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Utrzymanie ruchu i remonty po konsolidacji elektrowni
Dr hab. inż. Stanisław Tokarski, GIG/Centrum Energetyki AGH
22
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w trybie tzw. komercyjnym (cywilnym). Jak to działa?
Patrycja Nowakowska, Adwokat, Senior Associate, Energy & Natural Resources, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski; Ewa Przyśliwska-Urbanek, Radca Prawny, Senior Associate, Energy & Natural Resources, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski
27
Strategiczne podejście do zarządzania energią w gminach. Integracja planu SECAP z Systemem Zarządzania Energią
Anna Fijas, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
32
Doświadczenia w eksploatacji Bloku Gazowo-Parowego oraz Instalacji Rezerwowego Źródła Ciepła w EC Stalowa Wola
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
34
Perspektywy magazynowania wodoru z odnawialnych źródeł energii w Polsce – cz. 2
Klaudia Ligęza, Piotr Narloch, AGH w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., OZG Kraków
39
Amoniak jako nośnik energii
Andrzej Szlęk, Wojciech Adamczyk, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska; Jolanta Bijańska, Katedra Ekonomii i Informatyki, Politechnika Śląska; Krzysztof Wodarski, Katedra Zarządzania, Politechnika Śląska
46
Tworzywa polimerowe dla energetyki jądrowej
Wojciech Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
52
Problem z definicją wodoru
Beata Superson-Polowiec, Polowiec i Wspólnicy Sp.j.; Angelika Babiarz, Polowiec i Wspólnicy Sp.j.
55
Diagnostyka urządzeń ciśnieniowych infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem metody Small Punch Test
Mateusz Wróbel, Urząd Dozoru Technicznego; Marek Nowak, Urząd Dozoru Technicznego; Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
58
O utrzymaniu ruchu w Kazimierzu Dolnym
Wydawnictwo „Nowa Energia”
62
Łukasiewicz – GIT wiodącą jednostką badawczą w kraju i za granicą
Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz – GIT; Dr inż. Hanna Purzyńska, Dyrektor Centrum Badań Materiałów Łukasiewicz – GIT; Prof. dr hab. inż. Janusz Dobrzański, Lider Obszaru Łukasiewicz – GIT
66
Prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników
Joanna Namojlik, Adwokat, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.
70
Metodyka i wyniki analizy jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OŹE)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, dr inż. Dariusz Pączko, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
74
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl