Nowa Energia 02/2018

Polecany artykuł

Ważna rola samorządu w polityce energetycznej kraju
Piotr Kolasa, Aplikant Radcowski, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

W obliczu ciągle rozwijającej się gospodarki oraz postępu techniki, z punktu widzenia obywatela bezpieczeństwo energetyczne jest traktowane priorytetowo. Tym samym społeczeństwo coraz częściej zwraca uwagę na poczynania samorządu w kwestii zapewnienia odpowiednich rozwiązań w celu zminimalizowania ryzyka blackout-u. Co więcej, inicjatywy lokalne związane z bezpieczeństwem energetycznym są niezwykle istotne z punktu widzenia zobowiązań jakie zostały nałożone na Polskę w strategii „Europa 2020” w związku z obowiązkiem udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii kraju na poziomie 15%. Jednym z przejawów inicjatywy w tym zakresie jest projekt „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”.

Spis treści

Artykuł Strona
Zagospodarowanie odpadów w Polsce
Rozmowa z Andrzejem Kaźmierskim, Dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii
4
Organizacja eksploatacji i diagnostyki w przemyśle i energetyce – cz. 2
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej, Politechnika Opolska
6
Nowy model biznesowy świadczenia usług kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych instalacji energetycznych
Mgr Dominik Brodacki, Ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Analityk ds. Energetycznych Polityki Insight
15
AMAGE Maintenance Master – czyli utrzymanie ruchu w dobie Industry 4.0
Maciej Zachara, Wiceprezes Zarządu, Amage Systems Sp. z o.o.
18
C-GEN – Synergiczna multitechnologia dla potrzeb przebudowy polskiej gospodarki
Tadeusz Bąk, Prezes Zarządu, Clean World Energy Systems sp. z o.o.
20
Energetyka jutra ma początek tu i teraz
Jakub Szymanowski, Kierownik Działu Rozwoju Produktów i Technologii, Enspirion Sp z o.o., Koordynator Merytoryczny w projekcie „ENERGA Living Lab na rzecz poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej”
23
Termomodernizacja – by powietrze było czystsze
Wojciech Stawiany, Ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
26
Organizacja i wyzwania gospodarki remontowej wobec regulacyjnego reżimu pracy bloków energetycznych
Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH, Kraków, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
30
Polska elektroenergetyka w 2017 roku – handel energią i konsumenci
Janusz Smardz, Dyrektor Zakładu Usług Doradczych, Dorota Zaborska, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Jakub Jaworski, Specjalista ds. Energetycznych, Agencja Rynku Energii S.A.
34
Krajowe nadkrytyczne bloki węglowe: praca podstawowa czy elastyczna?
Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Kierownik Zakładu Konwersji Energii, mgr inż. Mateusz Bryk, Specjalista, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
38
Ważna rola samorządu w polityce energetycznej kraju
Piotr Kolasa, Aplikant Radcowski, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy
41
Dodatek GRE 2018 46
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl