Nowa Energia 03/2018

Polecany artykuł

Gaz przyszłością polskiej energetyki
Dominik Brodacki, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Analityk ds. Energetycznych Polityki Insight

W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

Spis treści

Artykuł Strona
Czy regulacje prawne wystarczająco wspierają inne paliwa alternatywne?
Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy
4
Perspektywy wodoru w transporcie i energetyce
Dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze; Bogusław Smółka, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Koksowych, JSW Innowacje S.A., Katowice; Tadeusz Wenecki, Prezes Zarządu, JSW Innowacje S.A., Katowice
7
Zmniejszenie kosztów przy zachowaniu najlepszego stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji
Mgr inż. Bogdan Gorzelnik, GC-Energy Sp. z o.o.
12
Zarządzanie projektami modernizacji instalacji – rola skanowania laserowego
Martin Brink, Editor Copywriter, Elomatic Oy
15
Gaz przyszłością polskiej energetyki
Dominik Brodacki, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Analityk ds. Energetycznych Polityki Insight
18
Oszczędność energii w przypadku zastosowania przepustnic podwójnie mimośrodowych
Mgr inż. Robert Trambacz, Dyrektor Działu Aplikacji Przemysłowych, Corol Sp. z o.o.
22
Perspektywy rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce
Grzegorz Żarski, Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz Rynku, TGE SA
24
Relacja z przebiegu panelu poświęconego bezpieczeństwu energetycznemu Izraela, podczas konferencji naukowej „Bezpieczeństwo Energetyczne – flary i perspektywa rozwoju”
Dr hab. Joanna Dyduch, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski
28
Nowy mechanizm wsparcia dla CHP
Rozmowa z Mariuszem Mellerem, Specjalistą w Departamencie Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii
32
Zawieranie umów przyłączeniowych i umów sprzedaży ciepła w kontekście RODO
Agata Kicińska, Aplikant Radcowski, Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni, Sp.p.
36
Elektrociepłownia gazowa PGE Toruń – nowoczesność i troska o środowisko
Robert Kowalski, Prezes Zarządu, PGE Toruń S.A.
40
Co z tą elektromobilnością?
Katarzyna Kurowska, Wydawnictwo „Nowa Energia”
43
Rzeszów stawia na elektromobilność
Rozmowa z Markiem Ustrobińskim, Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa
49
Proces stawiania komercyjnej stacji ładowania w świetle nowych przepisów
Witold Chmarzyński, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Cieślikowski, Chmarzyński Kancelaria adwokacko-radcowska sp.j., Redaktor Naczelny portalu elektromobilność.com
51
Polska droga do elektromobilności
Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności
54
Wzmacniaj swoje bezpieczeństwo informatyczne
Tadeusz Szulc, Ekspert IT, Członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”
56
Sprawność energetyczna oraz wskaźnik emisji dwutlenku węgla z bloku gazowoparowego dwupaliwowego w układzie równoległym
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, dr inż. Zbigniew Buryn, dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
60
Nie tylko 550 g CO2/kWh: o mechanizmach mocowych w Pakiecie Zimowym
Piotr Ciołkowski, Radca Prawny i Partner w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Lider Zespołu Regulacyjnego, Ada Szon, Prawnik w Praktyce Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
64
Rynek mocy i co dalej?
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, prof. zw., Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka
67
50 lat od początków budowy Elektrowni Kozienice: historia, nieznane fakty i unikalne zdjęcia
Dr Sebastian Piątkowski, Delegatura IPN w Radomiu, Autor książki: „Kozienice: monografa miasta
70
FORUM GRE 2018 75
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl