Nowa Energia 03/2016

Polecany artykuł

O początkach polskiej energetyki, jej nieustannym rozwoju, ale też obawach i nadziejach
Rozmowa z prof. Tadeuszem Chmielniakiem z Politechniki Śląskiej

Patrząc na czasy, w których Pan Profesor rozpoczął pracę, energetyka zaczęła tworzyć się na dużą skalę. Miał Pan przyjemność uczestniczenia w procesie powstawania branży energetycznej od samego początku. Jak w tym czasie zmieniała się branża?

Spis treści

Artykuł Strona
O początkach polskiej energetyki, jej nieustannym rozwoju, ale też obawach i nadziejach
Rozmowa z prof. Tadeuszem Chmielniakiem z Politechniki Śląskiej
4
Jak pogodzić potrzeby energetyczne gospodarki z redukcją emisji spalin?
Marcin Schwarz, INSTAL-FILTER SA
10
Polskie Lasy Państwowe – rozwój czy stagnacja?
Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”
12
Grupa CEZ w Polsce – dekada partnerstwa i inwestycji
Aleksandra Felczak
14
Budowa bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie
Robert Kaczanowski, główny specjalista ds. kotłów i urządzeń pomocniczych, TAURON Wytwarzanie SA
16
Odpowiedzialność Zarządu względem Systemów Monitoringu Mediów
Jakub Jędrzejewski, kierownik projektu, ASTAT Sp. z o.o.
20
Na elastycznym rynku gazu zyskają wszyscy
Dariusz Brzozowski, prezes zarządu Grupy EWE w Polsce
21
Nowelizacja ustawy akcyzowej
Krzysztof Wiński, starszy konsultant, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
22
Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju
dr Mariusz Ruszel, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Politechnika Rzeszowska
24
Warszawa rynkiem kreowania ceny gazu dla Grupy Wyszehradzkiej?
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
28
Ekospalarnia w Krakowie – piękna, ekologiczna, użyteczna
Rozmowa z Jakubem Batorem, członkiem zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie
30
Utrata statusu odpadu przez paliwa alternatywne z odpadów
dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
34
Energetyka gazowa a jakość życia w Gorzowie Wielkopolskim
Mirosław Rawa, dyrektor Oddziału; Janusz Hałajda, główny inżynier ds. dystrybucji ciepła; Agnieszka Owczarek, specjalista ds. rozwoju, PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów
38
W Toruniu powstaje wysokosprawna elektrociepłownia gazowa
Thomas Bueno, członek zarządu EDF Toruń, dyrektor operacyjny, prezes zarządu EDF Gaz Toruń
43
Strefy zagrożenia wybuchem w zakładzie produkcyjnym
Jędrzej Wojtas, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego
46
Podziemne zgazowanie węgla – główne kierunki, stan prac i techniczne aspekty realizacji
Piotr Mocek, Eugeniusz Jędrysik, Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa
48
Opracowanie numerycznego modelu obiegu cieplnego elektrowni, zintegrowanego z instalacją do wychwytu dwutlenku węgla
Paweł Niegodajew, Dariusz Asendrych, Stanisław Drobniak, Witold Elsner, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
58
Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, EthosEnergy Poland S.A.
59
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl