Nowa Energia 04/2016

Polecany artykuł

Trzecia droga - złoty środek w energetyce?
Marcin Lewenstein, lider obszaru tematycznego „Czyste technologie węglowe i gazowe”, KIC InnoEnergy

Polska energetyka znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Pogłębiający się rozdźwięk między globalnymi trendami rozwoju sektora, a nową doktryną energetyczną rządu - rodzi ryzyka inwestycyjne, z jakimi w tej skali krajowi inwestorzy nie mieli jeszcze do czynienia. W tej sytuacji łatwo o kosztowne pomyłki. To co obecnie wydaje się racjonalną decyzją, znajdującą oparcie w polityce energetycznej państwa, jutro może przekształcić się w „aktywa osierocone”, bez większych rynkowych perspektyw. Skala odpisów, których już dokonały największe polskie koncerny każe z ostrożnością podchodzić do ryzyka nowych inwestycji, szczególnie w źródła wytwórcze.

Spis treści

Artykuł Strona
O początkach polskiej energetyki, jej nieustannym rozwoju, ale też obawach i nadziejach
Rozmowa z prof. Tadeuszem Chmielniakiem z Politechniki Śląskiej
4
Dobre perspektywy dla ciepłownictwa i kogeneracji
Rozmowa z Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem energii
4
Rynek mocy w świetle projektowanych regulacji prawnych
Adam Kowalski, radca prawny – partner, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
6
Nadchodzący podatek od wody
Maciej Zborowski, adwokat, doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.
10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – istotne ryzyko prawne w procesie inwestycyjnym
Joanna Daniłowicz, radca prawny, Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny
13
Kiedy mamy obowiązek zapłaty akcyzy?
Krzysztof Wiński, menedżer w Zespole Akcyzowym, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
18
Trzecia droga – złoty środek w energetyce?
Marcin Lewenstein, lider obszaru tematycznego „Czyste technologie węglowe i gazowe”, KIC InnoEnergy
20
IGCP zaangażowane w unijne prace nad nowym ETS
Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
25
Reforma strukturalna w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Beata Brynczak, radca prawny, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.
28
Oczyszczanie spalin w świetle dyrektywy o emisjach przemysłowych
Maciej Napieralski, menadżer branży, INSTAL-FILTER SA
32
PGNiG TERMIKA kupiła Spółkę Energetyczną „Jastrzębie”
Anna Czyż, rzecznik prasowy, PGNiG TERMIKA S.A.
33
Najlepszą energię tworzą ludzie
Rozmowa z Wiesławem Chmielowiczem, prezesem zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
35
Odpady w istotny sposób mogą wspomóc kogenerację
Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”
38
Bo o środowisko trzeba dbać!
DZT Service Sp. z o.o.
40
Emisja dioksyn – nie tylko ze spalarni odpadów
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. nazw. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
42
Profesjonalna izolacja rurociągów
PAROC
52
IT-OT oraz rozwiązania chmurowe płaszczyzną rozwoju energetyki wytwórczej
Filip Kowalski, dyrektor sektora energetyki i zasobów naturalnych w SAP Europa Centralna i Wschodnia
53
Rozruchy maszyn energetycznych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii
prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Daniel Sławiński, Zakład Konwersji Energii, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
56
Pewnego razu na Ukrainie…
Patryk Gęborys, lider Obszaru Bezpieczeństwa Systemow Przemysłowych, Kamil Kowalczuk, ekspert bezpieczeństwa, Zespół Cyber Security PwC Polska
59
Wybrane informacje o XV FORUM ENERGETYKÓW GRE’2016
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
65
Konkurencyjność polskiego sektora energetycznego w kontekście innowacyjności, w elektroenergetyce
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
72
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl