Nowa Energia 03/2017

Polecany artykuł

Po co modernizować stare bloki węglowe?
dr inż. Stanisław Tokarski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Centrum Energetyki AGH, Kraków

Energetyka polska weszła w nieodwracalny i głęboki proces zmian związanych przede wszystkim ze światowym rozwojem technologicznym energetyki odnawialnej. Nowoczesna energetyka staje się mniej emisyjną i oparta o różnorodność sposobów, skali i technologii wytwarzania oraz użytkowania energii. Stojąc przed koniecznością odbudowy energetyki w pełnym łańcuchu wartości, a więc od źródeł energii pierwotnej, poprzez jej wytwarzanie, magazynowanie i dostarczanie do odbiorców, postawić należy pytanie: Jak wykorzystać „rentę” nowych technologii, potencjał i aktywność społeczną w budowaniu różnorodnej i mniej emisyjnej energetyki jutra?

Spis treści

Artykuł Strona
Zasady prawa karnego w posterowaniu przed prezesem URE
dr Jan M. Góralski, adwokat, Kancelaria Góralski & Goss sp. p.a.
4
Lokalne Klastry Energii jako narzędzie budowy Smart Grid / IoT
Robert Szlęzak, Polskie Klastry Energii, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Wschodni Klaster ICT; Edyta Pęcherz, Polskie Klastry Energii, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Cluster IoT
8
Aktualizacja standardu wyceny dotyczącego określania wartości służebności przesyłu
Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp. p.
11
ZTPOK – doświadczenia z eksploatacji od rozruchu do dziś, na przykładzie spalarni w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie i Krakowie
Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”
14
Energia z odpadów komunalnych w Białymstoku
Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji, PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku
20
Energetyka gazowa a polityka klimatyczna
dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora energetycznego
22
Układy kombinowane do wytwarzania energii elektrycznej w procesie regazyfikacji LNG
dr inż. Piotr Krawczyk, mgr inż. Aleksandra Mikołajczak, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
26
TIRU, producent zielonej energii dla polskich miast …
Tiru Groupe EDF
30
Planowanie strategiczne i operacyjne w zakresie energii i klimatu – cz. I
dr Christian Schnell, radca prawny, ekspert, Instytut Jagielloński
34
Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce
Michał Kornasiewicz, adwokat, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
38
O kogenerację trzeba wałczyć!
Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”
41
Instalacje termicznego przekształcania odpadów jako istotne źródło energii cieplnej – doświadczenia z rozruchu
Agata Fornalczyk, Anna Stopczyk, TERMALL Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA
47
Modele biznesowe e-mobilności
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
48
Digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym
Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”
54
Po co modernizować stare bloki węglowe?
dr inż. Stanisław Tokarski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Centrum Energetyki AGH, Kraków
60
Utrzymanie stanu technicznego bloków energetycznych eksploatowanych w trybie regulacyjnym
dr inż. Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
66
Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów
Krzysztof Chmielewski, GAZEX
72
O doświadczeniach eksploatacyjnych instalacji oczyszczania spalin w Tatrzańskiej Łomnicy
Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”
76
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl