Nowa Energia 02/2017

Polecany artykuł

Uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania węgla dla wytwarzania energii w Polsce
dr inż. Dominik Kryzia, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Rozwój technologii zgazowania węgla w Polsce dla wytwarzania energii uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Jednym z takich czynników jest niekorzystna struktura wiekowa krajowych jednostek wytwórczych, która wymusza realizację nowych inwestycji, w tym takich, które wykorzystują technologie zgazowania węgla. Sprzyjają temu rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Spis treści

Artykuł Strona
Klastry energii – korzyści i szanse realizacji
dr Ewa Mataczyńska, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
4
Rynek mocy i uczestnictwo w nim jednostek wysokosprawnej kogeneracji w świetle proponowanej przez Ministerstwo Energii ustawy
Anna Kochan, radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
6
Smart Energy System – modułowa poligeneracyjna układanka
Energy Solutions Sp. z o.o.
9

Synergia Klienta z energetyka
Enspirion Sp. z o.o.
11
Własność intelektualna w energetyce- prawne uwarunkowania uzyskania Patentu
dr Maciej M. Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji UW
13
Kontenerowa instalacja zgazowania odpadów komunalnych w Nowym Dworze
dr hab. inż. Dariusz Kardaś, dr inż. Jacek Kluska, mgr inż. Paweł Kazimierski, mgr inż. Łukasz Heda, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
16
Muły węgla kamiennego – odpad czy cenne paliwo?
mgr inż. Izabella Maj, dr hab. inż. Piotr Ostrowski prof. nzw. w Pol. Śl, dr inż. Edyta Kudlek, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych, Politechnika Śląska
22
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w świetle nowych planów gospodarki odpadami
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, mgr inż. Olga Namiecińska, inż. Paulina Saladra, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
25
Panel dyskusyjny IX Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”
31
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw.w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
mgr inż. Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
37
Mała energetyka domowa
dr hab. inż. Dariusz Kardaś, dr inż. Grzegorz Żywica, dr inż. Piotr Klonowicz, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, Polska Akademia Nauk w Gdańsku
40
Najlepszy w swojej klasie… nowa generacja agregatów gazowych CAT®
Paweł Kwasowiec, manager ds. sprzedaży i serwisu kogeneracji, Eneria Sp. z o.o.
44
Kogeneracja – wczoraj, dziś, jutro
mgr inż. Iwona Kowal, Agencja Rynku Energii S.A.,
46
Strategiczne wyzwania sektora ciepłowniczego XXI wieku – cz. 2
dr inż. Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
52
Możliwości wykorzystania małych układów kogeneracyjnych w instalacjach Prosumenckich
dr inż. Karol Sztekler, dr hab. inż. Jan Górski, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Tomasz Siwek, mgr inż. Wojciech Kalawa, inż. Łukasz Żak, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
56
Kogeneracja – szanse na rozwój
Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.
60
Uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania węgla dla wytwarzania energii w Polsce
dr inż. Dominik Kryzia, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
62
Wielopaliwowe elektrociepłownie z kotłami CFB – zintegrowane rozwiązanie w zakresie zagospodarowania odpadów i ciepłownictwa
Grzegorz Szastok, członek zarządu, dyrektor handlowy, Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
65
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl