Nowa Energia 03/2021

Polecany artykuł

Dokąd zmierza europejski system handlu uprawnieniami do emisji?
Miłosz Tomasik, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.

Nie byłoby zapewne nadmierną przesadą powiedzenie, że pojęcie „polityka klimatyczna” dla wielu osób jest niemalże synonimem określenia „polityka Unii Europejskiej” i stanowi główny obiekt zainteresowania Komisji Europejskiej. Jakkolwiek wektory polityki unijnej kształtują się w zdecydowanie bardziej złożony sposób, to nie ulega wątpliwości, że walka ze zmianą klimatu i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych zajmują czołową pozycję na liście unijnych priorytetów i nieraz, co nieuniknione, wywołują pewne tarcia w gronie państw członkowskich.

Spis treści

Artykuł Strona
NEXT Generation SOC
Rafał Wiszniewski, Orange Polska
4
NIS – reaktywacja
Ireneusz Piecuch, Senior Partner, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.
6
Jak zapewnić rzetelny pomiar ryzyka IT/OT?
OpenBIZ Sp. z o.o.
11
Bezpieczna sieć przemysłowa – studium przypadku
Stefan Bednarczyk, GIAC GICSP
14
Pojazdy elektryczne – wybrane aspekty prawne
Mateusz Dzieło, Jakub Chodacki, Polowiec i Wspólnicy sp. j.
18
Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat
PGE Energia Ciepła S.A.
22
System rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną
RADPOL S.A.
24
Dokąd zmierza europejski system handlu uprawnieniami do emisji?
Miłosz Tomasik, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.
26
Rola technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej
Dr inż. Paweł Gładysz, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza; Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza; Dr Maciej Bukowski, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Aleksander Śniegocki, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich; Anna Bączyk, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
31
Model funkcjonowania energetyki rozproszonej w oparciu o blockchain i systemy zarządzania energią
Krzysztof Rafał, Weronika Radziszewska, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk; Paweł Król, Grzegorz Bazior, Yonix Digital Systems sp. z o.o.; Paweł Grabowski, Stay-On Energy Management sp. z o.o.
36
Wpływ energetyki rozproszonej na niezależność energetyczną państwa
Mgr Daniel Czebiełko, Akademia Sztuki Wojennej
41
Transformacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Dr inż. Emil Nowiński
42
Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian następujących w energetyce krajowej. Uwagi po XII Konferencji „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych”
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
48
Wodór jako element dekarbonizacji gospodarki w świetle strategii wodorowej Unii Europejskiej i Polski
Michał Andruszkiewicz, Counsel, Adwokat, Kancelaria CMS
54
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl