Nowa Energia 04/2021

Polecany artykuł

Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
Katarzyna Mędraś LL.M., Radca Prawny, Kancelaria AdRem Legal, www.adremlegal.pl

Jeszcze kilka lat temu o wodorze mówiono niewiele. Jego zastosowanie było raczej wizją na nadchodzące lata, a nie realnym projektem. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska (EU) opublikowała komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (EU Green Deal), czyli nowej unijnej strategii wzrostu, która ma przekształcić Unię w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce.

Spis treści

Artykuł Strona
Aktualne problemy prawno-środowiskowe dotyczące instalacji TPOK
Klaudia Cholewa, Associate, Kancelaria CMS
4
Ocena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK
Nikolina Poranek, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Śląska; Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Śląska; Krzysztof Pikoń, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska; Adrian Czajkowski, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
8
Zrównoważona dekarbonizacja – ewolucja, nie rewolucja
Maciej Napieralski, Menadżer Branży Energetyka i Ciepłownictwo, INSTAL-FILTER SA
14
Elektrociepłownia przyszłości – możliwości techniczne
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
17
Dziewięć dekad bydgoskich elektrociepłowni
PGE Energia Ciepła
22
„Zielone” ciepło
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
24
Niskotemperaturowe Sieci Ciepłownicze 4 Generacji (SC 4G) – mapa drogowa
Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk; Mieczysław Dzierzgowski, Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechnika Warszawska, Warszawa; Teresa Żurek, Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk; Bartosz Pietrzykowski, IMPLaser Innovative Technologies, Gdańsk, Eco-Construction Sp. z o.o.
30
Transformacja energetyczna w kontekście realizacji projektu strategii wodorowej w Polsce
Mgr inż. Dominika Siwiec, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
38
Efektywność energetyczna w sektorze paliw ciekłych
Mec. Beata Superson-Polowiec, Angelika Babiarz, Polowiec i Wspólnicy sp. j.
42
Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem wodoru
Katarzyna Mędraś LL.M., Radca Prawny, Kancelaria AdRem Legal, www.adremlegal.pl
46
Bezpieczna utylizacja, czy recycling PV?
Dr Krzysztof Broda, Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Prof. dr hab. inż. Barbara Tora, Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
54
Jeden Energopomiar – zmieniamy się dla klientów i siebie
Robert Witek, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, „Energopomiar” Sp. z o.o.
58
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – projektowana zmiana w zakresie uchylenia tzw. mechanizmu interwencyjnego (wdrożenie Dyrektywy 2019/944)
Patrycja Nowakowska, Adwokat – Senior Associate, Zespół Energetyki, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski; Marek Malciak, Adwokat – Senior Associate, Zespół Energetyki, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski
60
Odbyła się VI Konferencja „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej – IT/OT”
Wydawnictwo „Nowa Energia”
66
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl