Nowa Energia 04/2013

Polecany artykuł

Biomasa zagrożona
Marta Michalik, specjalistka ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii S.A.

Przyjęcie przez Sejm pod koniec lipca poselskiej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, czyli tzw. małego trójpaku energetycznego, oddaliło na moment widmo unijnych kar, grożących Polsce za niewdrożenie m.in. europejskiej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, nie wprowadzając istotnych zmian na rynku OZE. Jednak pomimo trudności legislacyjnych cały czas rejestruje się przyrost nowych mocy zainstalowanych w OZE - głównie w energetykę wiatrową na lądzie. Ten permanentny rozwój farm wiatrowych w Polsce każe postawić sobie pytanie: czy w przyszłości polska biomasa znajdzie rynek zbytu?

Spis treści

Artykuł Strona
Gdzie inwestować w źródła odnawialne?
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, dr inż. Robert Lis, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska
4
Gra w kolory
Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim, sekretarzem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
9
Realizacja bloku w Kozienicach zgodnie z harmonogramem
Rozmowa z Krzysztofem Zamaszem, prezesem zarządu ENEA SA
12
Kolejne kroki na drodze do liberalizacji rynku gazu
Rozmowa z Ireneuszem Łazorem, prezesem zarządu Towarowej Giełdy Energii SA
16
Wskazanie obowiązków przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i innych produktów energetycznych wynikających z rozporządzenia REMIT
adw. Filip M. Elżanowski, doktor nauk prawnych, wspólnik, adw. Anna Kucińska, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
18
20-lecie KHW S.A.- systematyczna droga ku poprawie efektywności, w tym energetycznej!
Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy S.A.
22
Rynek energii – czas nowych możliwości
Łukasz Trupiszewski, ekspert w Contact Center sp. z o.o.
32
Biomasa zagrożona
Marta Michalik, specjalistka ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii S.A.
35
W krajowej biomasie jest potencjał
Jacek Jasiński, Łukasz Czerwiński
38
Zagrożenia wybuchowe w czasie współspalania biomasy z węglem
Wojciech Moroń, Krzysztof Czajka, Wiesław Ferens, Karol Król, Wiesław Rybak, Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych, Politechnika Wrocławska
40
Ocena potencjału biomasy ubocznej z rolnictwa w UE
dr Rafał Pudełko, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
44
Biomasa na cele energetyczne – wyniki wymiany handlowej Polski z zagranicą
w latach 2008-2013

dr Piotr Gradziuk, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
48
ABC Biogazowni Rolniczych
Paweł Kosiński, Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.
54
Nadchodzi gaz ziemny z łupków. Polskich czy amerykańskich?
adw. Igor Hanas, prawnik w polskim oddziale międzynarodowej kancelarii Squire Sanders
56
Małe elektrownie wodne – niewykorzystany potencjał oraz znaczenie w systemie energetycznym kraju
Barbara Smulska, inspektor, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
60
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska
62
Wymiana węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne w Warszawie
Rozmowa z Ryszardem Płotnickim, dyrektorem Jednostki Realizacji Projektów w Dalkii Warszawa S.A.
66
Przyspieszone niszczenie powierzchni ogrzewalnych kotłów w warunkach spalania biomas różnego typu
Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
70
EFEKT RedNOx™ – rozwiązania na miarę czasów
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
74
Diagnostyka i Chemia w Energetyce
Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”
76
Pomiary ciągłe rtęci
mgr inż. Edward Sucharda, lider Grupy Technicznej, SICK Sp. z o.o.
80
Odsiarczanie spalin w EC przyjazne dla środowiska i inwestora
PROZAP Sp. z o.o.
82
Przedsmak nowości targów Poleko i Komtechnika
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
86
Mikroturbiny Capstone dostępne w Polsce
Ilario Vigani
87
Produkt uboczny to nie produkt, który utracił status odpadu…
Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska
88
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl