Nowa Energia 05-06/2014

Polecany artykuł

Czy realizacja programu energetyki jądrowej jest konieczna?
dr inż. Krzysztof Rzymkowski, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętym przez Rząd RP 28 stycznia 2014 r., zakładającym uruchomienie pierwszego bloku energetycznego w 2025 r.

Spis treści

Artykuł Strona
Rynek konkurencyjny czy gospodarka planowana – dylemat, który zdawał się być rozstrzygnięty
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Zespół Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska
4
KLUCZOWA INWESTYCJA – Rośnie nowy blok energetyczny ENEA Wytwarzanie S.A.
ENEA Wytwarzanie S.A.
8
Najnowocześniejszy blok w Europie – budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno rozpoczęta
Albert Kępka, prezes zarządu, dyrektor generalny TAURON Wytwarzanie S.A.
12
Założenia Projektu Budowy Elektrowni Czeczott
dr inż. Tadeusz Soroka, dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.
14
Nagroda za regulację rynku energii dla Polaków 20
Jakość dostawy energii elektrycznej z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Marek Rogóż, Janusz Kurpas, TAURON Dystrybucja S.A.
str.21
Rynek zdolności wytwórczych w świetle prawa Unii Europejskiej
Arkadiusz Ratajczak, radca prawny, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora
26
Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie rozdziału rachunkowości
Agata Domańska, adwokat w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy
30
ARKTYKA – nowe pole walki o surowce energetyczne
dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora Energetycznego
34
Dopuszczalne normy hałasu dla elektrowni wiatrowej – monitoring i konsekwencje naruszeń
Edyta Dubikowska, radca prawny, Kancelaria Prawna Squire – Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.
36
Czy realizacja programu Energetyki jądrowej jest konieczna?
dr inż. Krzysztof Rzymkowski
40
NFOŚiGW wspiera rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
44
Służebność przesyłu na rzecz gminy – przegląd piśmiennictwa prawniczego i orzecznictwa
Piotr Zamroch, partner – radca prawny, Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch – Radcowie Prawni, Spółka Partnerska
48
XVIII Forum Ciepłowników Polskich
Wydawnictwo „Nowa Energia”
51
Zagadnienie bezpieczeństwa materiałowo-technologicznego przy realizacji bloków na parametry nadkrytyczne i supernadkrytyczne
Arkadiusz Makówka, ekspert w Wydziale Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji Urzędu Dozoru Technicznego
54
Pomiary ciągłe rtęci
mgr inż. Edward Sucharda, lider grupy technicznej, SICK Sp. z o.o.
56
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl