Nowa Energia 04/2014

Polecany artykuł

Trigeneracja - zalety i ograniczenia
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Trigeneracja jest systemem pozwalającym na równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu, przy czym chłód jest uzyskiwany przy wykorzystaniu technologii sorpcyjnych i z użyciem ciepła pochodzącego z kogeneracji. Efektywny system trigeneracyjny powinien mieć zdolność konwersji na chłód ciepła o jak najniższej temperaturze, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności kogeneracji.

Spis treści

Artykuł Strona
Wielogłos o sektorze energii w 2020 r.
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska
4
Państwowy Google energetyczny
dr hab. Mariusz Swora, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Jagielloński
8
Dla środowiska robimy więcej
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
12
Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Warto zwrócić uwagę?
Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska
18
Uwarunkowania formalno-prawne dla sektora wytwarzania i przemysłu w horyzoncie 2020 r.
Mateusz Skupień, Piotr Plis, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
21
Obowiązki informacyjne wynikające z REMIT dla uczestników rynków energii elektrycznej i paliw gazowych
Tomasz Brzeziński, Anna Mathews, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
26
Rynek energii elektrycznej 2014 r. i w latach następnych – w świetle uwarunkowań formalno-prawnych i polityki energetycznej
Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, główny inżynier ds. energetycznych, Katowicki Holding Węglowy SA
31
Wirtualne elektrownie – czy energetykę czeka rewolucja technologiczna?
Janusz Bil, Solarconcept Sp. z o.o. Sp. K.
35
W jakim kierunku zmierza energetyka prosumencka?
Joanna Bolesta, specjalista ds. analiz rynkowych i mikroinstalacji OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej
39
Standardy rachunkowości w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
Bartosz Majda, menedżer, PwC
42
Trigeneracja – zalety i ograniczenia
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno- Energetyczny, Politechnika Wrocławska
46
Przegląd technologii ograniczania emisji tlenków azotu
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, dr inż. Kinga Skalska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
52
Wpływ izolacji przemysłowych na wzrost efektywności energetycznej
Paweł Gajewski, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
63
Wybrane informacje o XIV FORUM ENERGETYKÓW GRE 2014
Dorota Kubek, „Nowa Energia”
66
Przemysł powinien wzbogacać swój potencjał badawczy
opracowanie: Dorota Kubek, „Nowa Energia”
72
Niskoemisyjna gospodarka energetyczna w Polsce ważnym krokiem ku przyszłości
Mariusz Marciniak, dyrektor Doosan na Europę Środkowo-Wschodnią
80
Ukraińsko-Polskie Centrum Edukacyjne (UPCE) na Politechnice Odeskiej
prof. Ałła Denysova, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Edukacyjnego (UPCE)
81
Badania i wdrożenia w Instytucie – Katedrze Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, Katedra Zarządzania Energetyką, Politechnika Opolska
82
Instalacje odpylające oraz centralnego odkurzania – wytyczne doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych
mgr inż. Zbigniew Wolff, GRUPA WOLFF
86
GM960 monitoring warstwy przyściennej w kotłach
Edward Sucharda, kierownik Działu Projektów i Serwisu PA, SICK Sp. z o.o.
90
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl