Nowa Energia 05-06/2018

Polecany artykuł

Pierwsza polska mobilna stacja tankowania wodoru
Dagmara Uhl, UAVS Poland sp. z o.o., Tomasz Siwek, UAVS Poland sp. z o.o., Wojciech Kalawa, Magdalena Dudek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

W artykule przedstawiono pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru, będącą propozycją rozwiązania problemu braku infrastruktury tankowania wodoru w Polsce. W oparciu o analizę stanu techniki i aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju elektromobilności, podjęto próbę zbudowania innowacyjnej instalacji. Opisano koncepcję konstrukcji stacji, zasadę działania stacji, wyniki testów oraz osiągnięte parametry pracy. Przedstawiono proces tankowania wodoru i obsługi stacji.

Spis treści

Artykuł Strona
Zobowiązania Polski w świetle decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej rynek mocy
Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetykii Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
5
50 lat Elektrowni Kozienice. Rozwój i kluczowe przemiany
Dr Sebastian Piątkowski
10
Analiza ryzyka w budownictwie energetycznym
Mgr inż. Łukasz Mortas, Specjalista ds. Elektrycznych, GK Polimex-Mostostal
14
Ocena ryzyka w perspektywie przedsiębiorstwa energetycznego
Dr inż. Grzegorz Kunikowski, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
17
Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla
Artur Michałowski, Zastępca Prezesa Zarządu, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
22
PGNiG TERMIKA uruchamia jeden z najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
25
Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X
Dr inż. Jakub Kupecki, Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki; National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine, USA Mgr inż. Grzegorz Koziński, Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki; Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
28
Paliwa alternatywne. Wybrane technologie wytwarzania paliw alternatywnych
cz. 2, Dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw., Szef Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
34
Odzysk energii odpadowej z żużla kotła ciepłowniczego – przymiarka techniczna
Dr inż. Mariusz Tańczuk, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
39
XXII Forum Ciepłowników Polskich za nami
Wydawnictwo „Nowa Energia”
45
Technologia blockchain – możliwości, ryzyka, fakty i mity
Dr Ewa Mataczyńska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
48
Odpowiedzialność kluczem do bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem
Michał Górny, Urząd Dozoru Technicznego
50
Analiza potencjalnych zagrożeń obiektu infrastruktury krytycznej na przykładzie Grupy LOTOS
Mgr inż. Robert Wódkiewicz, Doktorant, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład Zarządzania Kryzysowego
53
Elektromobilność – bezpieczna teraźniejszość i elektryzująca przyszłość
Katarzyna Papis, Departament Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego
59
LCC drogą do ekologii
Jacek Fink-Finowicki, Siemens Mobility Sp. z o.o.
62
Pierwsza polska mobilna stacja tankowania wodoru
Dagmara Uhl, UAVS Poland sp. z o.o., Tomasz Siwek, UAVS Poland sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wojciech Kalawa, Magdalena Dudek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
64
Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju
Magdalena Drac-Tatoń, Prezes Zarządu, MEGMAR Sp. z o.o.
70
Podejście holistyczne. Minimalizacja emisji rtęci, SOx i pyłu lotnego
Dr inż. Andreas Gruber-Waltl, dr inż. Artur Salamon, ANDRITZ AG
72
Kompleksowa oferta producenta i dostawcy reduktantów
Grupa Azoty S.A.
76
Spoiwa geotechniczne na bazie popiołów – pierwszy krok w kierunku bezodpadowej energetyki
Kamil Szczygielski, Prezes Grupy EKOTECH
78
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl