Nowa Energia 04/2018

Polecany artykuł

ITPOK w Poznaniu - pierwszą w kraju spalarnią zrealizowaną w formule hybrydowego partnerstwa publiczno-prywatnego
Katarzyna Kruszka-Pytlik, Kierownik Oddziału Zarządzania Zagospodarowniem Odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania

Rozwój gospodarczy i związany z tym wzrost zamożności społeczeństwa sprawia, że zwiększa się poziom konsumpcji, a ilość odpadów komunalnych ciągle rośnie. Problem zagospodarowywania odpadów komunalnych dotyka wszystkie wysoko rozwinięte kraje. Mając na uwadze hierarchię postępowania z odpadami, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, przygotowaniem ich do ponownego użycia, czy recyklingu, powinniśmy dążyć do odzysku odpadów, w tym m. in. odzysku energetycznego, podczas którego odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.

Spis treści

Artykuł Strona
Podsumowanie panelu Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Dr hab. inż. Adam Szurlej, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie
5
Ku bezemisyjnej energetyce gazowej
Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Dr inż. Paweł Ziółkowski, Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk
9
Paliwa alternatywne – cz. 1
Dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw., Szef Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
14
ITPOK w Poznaniu – pierwszą w kraju spalarnią zrealizowaną w formule hybrydowego partnerstwa publiczno-prywatnego
Katarzyna Kruszka-Pytlik, Kierownik Oddziału Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania
20
Analiza wykorzystania gazu z procesu zgazowania odpadów w aspekcie energetycznym i surowcowym (GOZ)
Dr hab. inż. Tomasz J. Jaworski, mgr inż. Norbert Dybich, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska
25
Zagospodarowanie odpadów poprocesowych z termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, dr inż. Michał Łach, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
32
Wybrane doświadczenia eksploatacyjne w ZUO w Katowicach
Mgr. inż. Agata Wajda, dr hab. inż. Tomasz Jaworski, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, mgr. inż. Artur Gadziński, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach
35
Nauka współpracuje z przemysłem – relacja z XVI Forum Energetyków GRE 2018
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska
37
Jak sfinansować działania służące poprawie efektywności energetycznej?
Łukasz Grzywacz, ESCO Business Development Manager, CEZ ESCO Polska
40
Kogeneracja perspektywy i wyzwania
Katarzyna Kurowska, Wydawnictwo „Nowa Energia”
42
Rozwiązania izolacyjne dla przemysłu energetycznego i metalurgii
Promat TOP Sp. z o.o.,
49
Idziemy własną drogą
Rozmowa z Tomaszem Kosikiem, Dyrektorem Generalnym Emerson Automation Solutions
52
Cyfrowy pierwiastek energii, czyli jak innowacje zmieniają sektor
Filip Kowalski, General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe
56
Droga ku elektromobilności
rozmowa z dr hab. Wojciechem Drożdżem, prof. US, Wiceprezesem Zarządu ds. Innowacji i Logistyki w ENEA Operator Sp. z o.o.
58
Potrzebujemy ewolucji – doświadczenia Sosnowca z elektromobilnością
rozmowa z Arkadiuszem Chęcińskim, Prezydentem Miasta Sosnowca
60
Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
Mgr inż. Paweł Bralewski, dr inż. Łukasz Szabłowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, dr inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Warszawska
63
II Konferencja „E-Mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu” – podsumowanie
Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny/Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j., Witold Chmarzyński, Radca Prawny, CC Law Cieślikowski Chmarzyński, Kancelaria adwokacko-radcowska
74
Pierwszy krok na drodze do Cyberbezpieczeństwa
Ireneusz Piecuch, Partner i Lider Praktyki Teleinformatycznej, Kancelaria CMS
77
Ile kosztuje bezpieczeństwo informatyczne?
Tadeusz Szulc, Ekspert IT, Członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”
82
Nowa era komunikacji przemysłowej
Andrzej Cieślak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa i Komunikacji Przemysłowej, CCIE #48567, MSc Ethical Hacking & Computer Security, SCPIN, CCDP, CCNP Sec,CCNA Industrial, ISO 27001 Auditor, Prince 2 Practitioner, NSA Recognition FIRMA: Dynacon sp. z o.o. Piotr Jaskólski, Product Manager Siemens RUGGEDCOM.FIRMA: Siemens Sp. z o.o.
85
Ewolucja kultury bezpieczeństwa
rozmowa z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za obszar IT, finansów i cyberbezpieczeństwa oraz Wojciechem Józefowiczem, Dyrektorem Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT
88
Dlaczego cyberbezpieczeństwo przemysłowe różni się od cyberbezpieczeństwa biurowego?
Monika Adamczyk, Niezależny Ekspert, Europejska Rada ds. Innowacji
92
Skutki wyroku sądowego wydanego w wyniku odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której nadano rygor natychmiastowej wymagalności
Dominik Hincz, Radca Prawny, Associate GÓRALSKI & GOSS Spółka Partnerska Adwokatów
96
Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa (AEP) w świetle aktualnej ustawy o efektywności energetycznej
Gabriela Kaczmarek, Prawnik, Wieloletni Pracownik Urzędu Regulacji Energetyki
99
50 lat Elektrownia Kozienice: początki budowy i pierwszy prąd z elektrowni
Dr Sebastian Piątkowski, Delegatura IPN w Radomiu, Autor książki: „Kozienice: monografia miasta”
102
OSDn – problemy związane z brakiem jasnej regulacji w tym zakresie
Jakub Gil, Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j., Patrycja Karczmarczyk, Prawnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.
106
Wpływ rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej
Rafał Hajduk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria
110
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl