Nowa Energia 01/2014

Polecany artykuł

Możliwości zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w energetyce prosumenckiej
Tomasz Wałek, Piotr Kaleta, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Energia elektryczna i ciepło to dwa podstawowe rodzaje energii wykorzystywanej w obiektach budowlanych. Efektywne pozyskanie i wykorzystanie tej energii stanowi wyzwanie z powodu wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych [1-3]. Istotne jest zatem wdrażanie i stosowanie na szeroką skalę energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Spis treści

Artykuł Strona
Co jest z tym „ciastkiem” różnicowym w energetyce jądrowej?
dr inż. Jerzy Majcher, dyrektor Wydziału Energetyki, Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
4
Czy nastąpi odblokowanie mocy przyłączeniowych?
mec. Agnieszka Chilmon, Dział Energetyki, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
13
Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kontekście RIPOK – wybór technologii i koncepcji rozwiązania problemu
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
17
Kontrola legalności uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Spór rozstrzygnięty, sprawa zamknięta?
Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska
24
Spalarnia odpadów komunalnych w Białymstoku – faza realizacji
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.
29
Mechanizmy wsparcia proponowane w projekcie ustawy o OZE
Tomasz Brzeziński, radca prawny, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
32
LAB – Pionier w oczyszczaniu spalin
Christian Fuchs, LAB GmbH
35
LAB Geodur – stabilizacja i zestalanie popiołów, pyłów i pozostałości z oczyszczania spalin ze spalarni odpadów
Martin Schmidt, LAB GmbH
36
Białystok – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów
Keppel Seghers
37
Termiczne przekształcanie osadów ściekowych jako jedna z metod ich utylizacji
Bogna Burzała, Centralne Laboratorium, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
40
Monitoring emisji zgodnie z normą PN-EN 14181 oraz PN-EN 15267
Edward Sucharda, kierownik Działu Projektów i Serwisu PA, SICK Sp. z o.o.
44
Postępowanie z produktami reakcji w procesie oczyszczania spalin w ITPOK – czy rzeczywiście musimy tak jeść tę żabę?
Henryk Skowron, Inżynierskie Biuro Konsultingowe H. SKOWRON
46
Doświadczenia Doosan Lentjes w realizacji Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
Rafał Psik, Doosan Lentjes
56
Możliwości zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w energetyce prosumenckiej
Tomasz Wałek, Piotr Kaleta, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
57
Eksploatacja urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni po przekroczeniu trwałości projektowej – rekomendacje i doświadczenia Pro Novum
Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
63
Modernizacja izolacji termicznych
Agnieszka Lisikiewicz, technical service manager, ROCKWOOL Technical Insulation
68
Przygotowanie projektów CCPM
Rozmowa Tadeusza Szulca z Janem Reyem
70
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna FORUM ENERGETYKÓW GRE 2014
str. 75
Redakcja

kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Reklama

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Techniczny

tel. (+48) 32 666 00 10
grafika@nowa-energia.com.pl