Nowa Energia 02-03/2014

Polecany artykuł

Parametry eksploatacyjne układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych - deklaracje a rzeczywistość
Szymon Pająk, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Od momentu popularyzacji małych układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych, stanowiących - w świetle rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska - ciekawą i czasem jedyną alternatywę dla kotłowni węglowych, ENERGOPOMIAR wykonuje pomiary gwarancyjne takich instalacji. Wszystkie wartości liczbowe przedstawione poniżej pochodzą z pomiarów gwarancyjnych wykonywanych na układach kogeneracyjnych zarówno na zlecenie Generalnych Wykonawców, jak i Inwestorów.

Spis treści

Artykuł Strona
Reglamentacja administracyjno-prawna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jako jeden z czynników spowalniających tempo inwestycji w energetyce
Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński, radcowie prawni, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
4
Reklamacje w Prawie energetycznym
Adam Kowalski, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
6
Lokalny gaz zasila Elektrociepłownię „Zielona Góra”
Robert Malarczyk, Zbigniew Jagiełło, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
12
Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli w decydującej fazie Realizacji
TAURON Wytwarzanie SA
15
O szansach rozwoju energetyki prosumenckiej i spółdzielni energetycznych
rozmowa z Lutzem Ribbem, prezydentem Sustainable Development Observatory (SDO) w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
16
Możliwość kwalifikacji energii wyprodukowanej w instalacjach TPOK jako energii pochodzącej z OZE zakres wymaganej certyfikacji w celu uzyskania koncesji
dr inż. Ryszard Wasielewski, mgr inż. Krzysztof Kazalski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
18
Stabilizacja i zestalanie odpadów z oczyszczania spalin w spalarniach odpadów komunalnych
Martin Schmidt, LAB GmbH
23
„Mały Trójpak” – czy ułatwia inwestowanie w fotowoltaikę?
Edyta Dubikowska, radca prawny, Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k.
25
Szanse i bariery w rozwoju instalacji kogeneracyjnych w Polsce
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
29
Warunki przyłączenia źródła energii do sieci a warunki techniczne i ekonomiczne zawarcia umowy przyłączeniowej – ewolucja orzecznictwa
Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni, Spółka Partnerska
38
Parametry eksploatacyjne układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych – deklaracje a rzeczywistość
Szymon Pająk, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
43
Jak metodyka CCPM przełamuje ograniczenia realizacji projektów?
rozmowa Tadeusza Szulca z Janem Reyem
53
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl