Nowa Energia 01/2017

Polecany artykuł

Paliwa alternatywne surowcem dla energetyki
Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami [3], mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów preferowane jest lub będzie, w regionach obejmujących powyżej 120 tys. mieszkańców [4]. Zakłady MBP nie są instalacjami ostatecznego zagospodarowania odpadów, lecz ich przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania.

Spis treści

Artykuł Strona
Dylematy inwestycyjne energetyki
dr inż. Stanisław Tokarski, pełnomocnik dyrektora Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
4
Postępowanie przed prezesem URE ws. kar pieniężnych za przekroczenia stopni zasilania w sierpniu 2015 r.
dr Jan M. Góralski, adwokat, Kancelaria Góralski & Goss Legal
7
Rozwój i perspektywy sektora elektromobilności w Holandii
Dominik Brodacki, ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
11
Przyszłość Niezależnych Dystrybutorów Energii Elektrycznej
Rozmowa z dr Leszkiem Juchniewiczem, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
14
Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń ze spalarni odpadów
Olga Namiecińska, Grzegorz Wielgosiński, Agata Targaszewska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
17
Technologie zgazowania odpadów – komunalnych
Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Energetyki AGH; Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH
22
Paulownia cesarska – rekordzistka tempa wzrostu i jej „kariera” w Polsce?
dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
27
Technologia zgazowania biomasy dla efektywnej generacji energii w małej skali
mgr inż. Janina Ilmurzyńska, Instytut Energetyki
30
Ubezpieczenia w zarządzaniu ciągłością działania zakładów TPOK
Arleta Stanisławska, manager; Mateusz Kita, Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA
36
Paliwa alternatywne surowcem dla energetyki
Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
38
Dyspozycyjność energetyki wodnej w kontekście rozwoju farm wiatrowych
prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Daniel Sławiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Zakład Konwersji Energii
42
Dogadaj sie ze swoim NIMBY, czyli jak prowadzić dialog społeczny podczas inwestycji
Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
45
Niepewność szacowania strat ciepła z wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
dr hab. inż. Sławomir Zator, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
50
Dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej
Jakub Murat, Adam Smyk, Rafał Laskowski, Politechnika Warszawska
54
Rozruch technologiczny źródła ciepła a prowadzenie działalności koncesjonowanej
Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp. p.
60
Strategiczne wyzwania sektora ciepłowniczego XXI wieku – cz. I.
dr inż. Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
63
Doświadczenia międzynarodowe w zakresie technologii termicznego przekształcania odpadów na rynku rodzimym
Marcin Nawrot, dyrektor handlowy, Elsta Sp. z o.o.
69
Uszkodzenia i diagnostyka off-line stanu izolacji uzwojeń w silnikach wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych dla potrzeb energetyki i przemysłu
prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
71
Poprawa elastyczności bloków parowych poprzez magazynowanie ciepła i masy
prof. dr hab. inż. Janusz Badur, mgr inż. Tomasz Kowalczyk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Zakład Konwersji Energii
83
Ocena zagrożenia środowiska wynikająca z zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania odpadów
Monika Janas, Alicja Zawadzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka; Dorota Wasiak, Laboratorium Ochrony Środowiska Eko-Serwis
86
IV Konferencja Techniczna „RBnaPN” kolejnym sukcesem
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
91
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl