Nowa Energia 05-06/2016

Polecany artykuł

Miejsce modułowych reaktorów małej mocy w programie energetyki jądrowej, w Polsce
Ludwik Pieńkowski, Katarzyna Skolik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energii i Paliw

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)1 ma wymiar istotny dla gospodarki. Jego celem jest włączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni jądrowej o mocy powyżej 1000 MW w 2025 r. (lub kilka lat później), a docelowa moc energetyki jądrowej ma wynosić 6000 MW. W programie przyjętym przez rząd, w styczniu 2014 r., za referencyjny koszt inwestycji przyjęto 4000 €/kW, a jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 86 €/MWh.

Spis treści

Artykuł Strona
Kluczowa budowa polskiej energetyki gotowa juz na 90%
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
4
Priorytety inwestycyjne krajowego parku elektrowni
prof. zw. dr hab. inż. Maciej Pawlik, dr H.C. Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki
8
Ciagłosc zasilania jako podstawowe kryterium jakości dostaw energii elektrycznej
dr inż. Marek Gała, adiunkt, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej
17
Seminarium OSDn – problemy i ich rozwiązania w centrum Katowic
Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”
29
Polska droga do hubu gazowego
Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”
30
Miejsce modułowych reaktorów małej mocy
Ludwik Pieńkowski, Katarzyna Skolik, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energii i Paliw
32
Technologia i efektywność energetyczna zgazowania węgla
dr hab. inż. Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Energetyki AGH
38
Geotermia w programach priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mgr inż. Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
44
Starzenie sie izolacji w sieciach ciepłowniczych. Porównanie właściwości wełny kamiennej i pianek poliuretanowych
Robert Kotwas, Paroc Polska
48
Przyszłość miejskiego ciepłownictwa
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
50
Inteligentne sieci a cyberataki – czy zagrożenie jest realne?
Kamil Kowalczuk, ekspert ds. bezpieczeństwa automatyki przemysłowej, Łukasz Ślęzak, ekspert ds. bezpieczeństwa danych osobowych, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
56
Niebezpiecznie bezpieczni
Tadeusz Szulc, ekspert IT, członek Rady Programowej Wydawnictwa „Nowa Energia”
62
Selektywna kontrola urządzeń bloku energetycznego podlegających dozorowi technicznemu
mgr inż. Filip Klepacki, projektant, Pracownia Cieplna C1, Energoprojekt-Katowice SA
68
Jak sie uchronić przed cyberterroryzmem przemysłowym? Konferencja „Nowej Energii”
Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”
70
Efektywność zastosowania zbiorników akumulacyjnych w instalacjach dużych bloków kondensacyjnych i duobloków
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr. inż. Paweł Pilarz, Politechnika Śląska
72
XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZADZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum“ Sp. z o.o.
80
Elektromobilność – to jest także szansa!
Filip Kowalski, dyrektor ds. rozwoju biznesu – Sektor Energetyki i Zasobów Naturalnych Europa Centralna i Wschodnia, SAP Polska Sp. z o.o., Joerg Ferchow, ekspert branżowy – elektromobilność i sieci inteligentne, SAP Polska Sp. z o.o.
84
Potencjał sektora elektromobilności w Austrii i Szwajcarii – wnioski dla Polski
mgr Anna Kucharska, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, założyciel oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
86
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl